DR omprioriterer for 300 millioner

DR iværksætter en spareplan, der gennem besparelser og omprioriteringer frigør omkring 300 millioner kroner årligt til finansiering af DR Byen og public service-kontrakten. Spareplanen vil medføre ca. 300 afskedigelser.

Som konsekvens af budgetoverskridelserne i forbindelse med DR Byen, opfyldelsen af den ny public service-kontrakt samt DRs generelle økonomiske udfordringer har DR valgt at gennemføre en skrap spareplan i hele organisationen, der kan sikre en sund økonomi på sigt.

300 millioner kroner frigøres

DRs generaldirektør Kenneth Plummer siger:
– Vi vil skabe grundlaget for et DR i bedre økonomisk form og har derfor valgt at iværksætte en spareplan, der gennem besparelser og omprioriteringer frigør omkring 300 millioner kroner årligt til finansiering af DR Byen og public service-kontrakten. Med denne spareplan vil vi genopbygge DRs økonomi og skabe de bedst mulige økonomiske rammer for vores programstrategiske ambitioner. Formålet er således at sikre DRs brede udbud af programmer og tjenester, så DR fortsat kan skabe værdi for samfundet, kulturen og den enkelte dansker. DR har stadig stærke forudsætninger for at levere public service.

300 afskedigelser

DRs medarbejdere var indkaldt til et stormøde tirsdag d. 13.3, hvor hovedlinjerne i spareplanen blev præsenteret. Her kunne direktionen oplyse, at spareplanen blandt andet vil medføre omkring 300 afskedigelser i løbet af de kommende fire-fem måneder.

DRs bestyrelsesformand Mogens Munk-Rasmussen:
– Det er trist, når man som ledelse er nødt til at udarbejde en spareplan, som indebærer afskedigelser og ikke mindst er det dybt beklageligt for de berørte medarbejdere. Spareplanen vil således stille større krav til DRs måde at udvikle, producere og distribuere medieindhold på. Som ansvarlig bestyrelse og direktion er det vores ansvar at sikre DRs fremtid som alle danskeres medie- og kulturvirksomhed.

(Kilde: DR kommunikation)