DR: Økonomien er nu på rette kurs

DRs bestyrelse har netop godkendt regnskabet for 2007. Tallene viser, at det økonomiske fundament for DR nu er stabiliseret, og at budgettet som planlagt går i plus i 2010.

Årsregnskabet viser, at DR kommer ud af 2007 med et underskud på 92 millioner kroner. Det er en forbedring i forhold til 2006 på knap 70 millioner kroner. Ser man i forhold til det forventede underskud på budgettet for 2007, er det en forbedring på 184 millioner kroner. Det forbedrede resultat skyldes dels, at en række projekter er forsinket fra 2007 til 2008, blandt andet som følge af spareplanen – dels at afskrivningsprincipperne for DRs byggeri i DR Byen er ændret i overensstemmelse med gængs praksis for afskrivninger. Endelig er DRs spareplan også slået hurtigere igennem end forventet.

Årsregnskabet viser, at DR følger den økonomiske genopretningsplan, som bestyrelsen besluttede i foråret 2007 for de kommende tre år. Planen sikrer, at DRs økonomi er genoprettet med udgangen af 2010, og dermed vil grundlaget for fremtiden være på plads.

Du kan se resultatopgørelsen for 2007 her http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/6626BF56-2A59-481F-88CD-BE94EC361E11/796439/BilagtilPRM.pdf

Kilde: DR Kommunikation