DR justerar om organisationen

DR gör en justering av sin organisation. Såväl mediedirektör Mikael Kamber som underdirektör Merethe Eckhardt lämnar DR med det samma. Ny mediedirektör blir istället Gitte Rabøl.