Diskussion kring upphovsrätter

Det pågår för tillfället en diskusison kring upphovsrätter i public service-bolagen de nordiska länderna ur många olika synvinklar. I artikeln finns några länkar till den aktuella diskussion.

UR:s VD Erik Fichtelius skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att public service-bolagen och andra helt enkelt är tvungna att lösa problemen med upphovsrätterna för att programmen i framtiden ska kunna nå sin publik i rätt sammnahang. Att bromsa utvecklingen är inte rätt metod menar Fichtelius. 

Erik Fichtelius debattartiel i DN

I Finland pågår det också en diskussion kring upphovsrätter och kostnaden att sända grannländernas tv i det egna landet. Den diskussionen aktualiserades efter beslutet att sammanslå SVT World med FST5 i Finland.

Annika Nyberg-Frankenhausers kolumn

Även SVTs VD Eva Hamilton gick för ett par veckor sen ut i en debattartikel i DN ut med ett upprop för public service, där hon bland annat diskuterar kring att SVT bör kunna lösa problemet med upphovsrätter och öppna upp sina arkiv.

Eva Hamiltons debattartikel i DN