Direktesendt sjøfugldrama vekker nordisk begeistring

Sommeren 2016 kan du følge med på fem ukers direktesendt drama fra et fuglefjell.

Sindre Skrede, NRK Natur

I noen hektiske sommermåneder foregår det en kamp på liv og død i fuglekolonien på Hornøya i Norge. Her bor tusenvis av sjøfugl tett i tett på hyller i den bratte fjellsiden. Sjøfuglenes mål er å få unger på vingene uten at de sulter i hjel eller blir tatt av de mange jegerne som patruljerer kolonien. 

Prosjektet har kommet i gang etter et initiativ fra naturredaksjonen i NRK, og har  etter faktapitchen i København fått samproduksjonsavtale med RUV, SVT, DR og SvYle. Det er nå søkt produksjonsstøtte i Nordvisjonsfondet.

Fra fuglefjellet utenfor Vardø i Finnmark, som er Norges østligste punkt, skal NRK sommeren 2016 lage en fem uker lang direktesending. Målet er å vise hverdagslivet til de ulike artene i et fuglefjell, men også å skape oppmerksomhet rundt og fortelle om sjøfuglbestandene, som mange steder er truet. 

Sjøfuglenes høyblokk

I det sendingene starter 14. juni har de fleste fuglene flyttet inn i kolonien, og er i gang med å ruge på eggene de har lagt. Ved hjelp av 15 kamera skal prosjektet følge noen av de vanligste artene i fuglefjellet og den dramatikken som utspiller seg i sjøfuglenes «høyblokk».

Ikke bare skal fugleforeldrene balansere egg på smale fjellhyller, de skal også sørge for nok mat til både seg selv og ungene. I tillegg må de stadig jage bort de brysomme naboene. Rovfugl som ørn, ravn og svartbak er nemlig stadig på jakt i kolonien etter middagsmat til seg selv og sine egne unger. 

Fuglefjellet Hornøya ligger lengst øst i Finnmark, helt nord i Norge. Nettopp dette fuglefjellet er valgt fordi fuglene her er godt vant til mennesker. Gjennom fuglefjellet går en sti som er åpen for fotturister, og det har vært drevet forskning på sjøfugl her gjennom 30 år. Det gjør det mulig å gjennomføre prosjektet uten å stresse fuglene som lever her i kolonien. 

Truede arter

I samarbeid med forskere ønsker NRK også å bruke Hornøya som utgangspunkt for å fortelle om sjøfuglbestandene generelt, som er i sterk tilbakegang over hele Nord-Atlanteren. Forskerne er ikke sikre på hvorfor, men både klimaendringer og menneskelig påvirkning er nevnt som mulige årsaker. 

NRK strømmer direkte på internett 24 timer i døgnet gjennom alle de fem ukene prosjektet varer. På internett strømmes det kontinuerlig 8 kamera som publikum selv kan velge mellom. I tillegg kommer TV-sendinger to dager i uken. 

De nordiske landene kan selv velge om de ønsker å sende NRKs programmer direkte på TV eller nett underveis i prosjektet, eller om de vil ha tilpassede versjoner i etterkant. De nordiske landene kan også sende en nasjonal programleder til Hornøya for å lage sine egne versjoner av direktesendingen om de ønsker det.

På nett inviterer vi også publikum til å tipse oss om ting som skjer i direktestrømmen. I tillegg vil fugleeksperter og -entusiaster være tilgjengelige for å svare på spørsmål på nett.

 

Relaterat

Natur på nrk.no