Digital Tweens – medierevolutionen er sket blandt 7-12-årige

Nordvisionsfonden tildelte i forsommeren 2014 tre nordiske medieforskningsafdelinger 15.000 Euro som et økonomisk bidrag til et forskningsprojekt om de 7-12-åriges hverdag og mediebrug. Denne bevilling gjorde det muligt for de nordiske medieforskningsafdelinger at samarbejde i endnu et stort projekt, hvilket tidligere har vist sig meget frugtbart.

Af: Tina Skov Gretlund og Lene Heiselberg, DR Medieforskning

I de officielle tv-målinger i både Norge, Finland og Danmark kunne vi se et fald i den tid de 7-12-årige bruger på at se flow- tv, og samtidig var vi vidner til en stigning i penetrationen af smartphones og tablets. Derfor ville vi gerne se nærmere på, om der var en sammenhæng. 

Nordiske børn har adgang til 

  • Tv: 98 %
  • Smartphone: 95 %
  • Bærbar computer: 93 %
  • Tablet: 84 %
  • Spillekonsol:  84 %

Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse med knap 1.500 børn fra Finland, Norge og Danmark. Børnene fik hjælp fra deres forældre i det omfang, det var nødvendigt.

Et par af de generelle læringer, man kan uddrage af undersøgelsen, er, at:

  1. I Norge, Finland og Danmark er medierevolutionen sket blandt tweens. Det vil sige, at de bruger mere tid på tablet, smartphone og bærbar computer end på traditionelt tv. Derfor er tilbud på broadcast ikke nok til at tilfredsstille denne målgruppe.
  2. Nordiske børnefamilier er first movers, når det kommer til at eje digitale enheder som tv, tablet, smartphone, bærbar computer, Chromecast og Apple TV.
  3. YouTube er en meget vigtig spiller i børnenes liv, da YouTube, udtrykt med børnenes ord, tilbyder, hvad som helst, hvor som helst, når som helst.

Der er selvfølgelig mange flere interessante resultater både på tværs af Norden samt på landeniveau. Hvis du er medarbejder i NRK, YLE eller DR, er du velkommen til at kontakte de lokale medieforskere for at få flere detaljer.

Yle: Susanna Snell, Hanna-Mari Kuhanen
NRK: Iacob Prebensen
DR: Tina Gretlund, Lene Heiselberg