Det digitala utmanar och ger möjligheter

Förra veckan ordnade Nordvision Festival of Digital Narratives på Yle i Helsingfors. Med festivalen ville arrangörerna inspirera de anställda på nordiska public service-bolag och visa på framtidens möjligheter inom digital storytelling.

Av: Michaela von Kügelgen

”Det var jätteinspirerande att se hur häftiga saker som kan göras. Om 5–10 år är medieupplevelserna helt annorlunda. Vi borde mer utgå från en story, inte från sändningstid eller plattform.”

Det säger Marianne Sundholm som är politisk reporter vid Svenska Yle. Hon uppskattade framförallt de konkreta tipsen.

”Man borde våga prova själva. Vi som jobbar med broadcast borde på riktigt engagera oss i det digitala, det kan inte längre vara en egen enhet. Det gäller att hitta andra som har samma tankar. Utveckla och hitta nya arbetsformer.”

Tillsammans med över 200 andra public service-anställda tog hon del av sammanlagt 22 presentationer om digitalt berättande och digitala möjligheter under två dagars tid. Festival of Digital Narratives inleddes med några ord av Nordvisions ordförande Marit af Björkesten.

”Berättelser och narrativ är ett sätt att förstå världen runtomkring oss. Bristen på ett bra narrativ och fängslande historier är orsaken till att bland annat politiker och medier misslyckas.”

Tack vare den digitala utvecklingen finns det allt fler sätt att berätta. En bra berättelse är alltid kärnan i arbetet, men möjligheterna är oändliga.

”Det finns inte bara ett sätt att göra digitalt innehåll, det finns många sätt”, sa festivalchefen Kåre V. Poulsen när han öppnade festivalen.

”Ut från kontoret”
Efter den två dagar långa festivalen är Poulsen trött men glad.

”Den här branschen står inför många utmaningar och vi har många olika svar på våra frågor. Det här har behandlats på ett bra sätt under festivalen.”

Under många presentationer poängteras vikten av att engagera publiken redan under processen. Johan Gullmets som är reporter på det granskande programmet Spotlight vid Svenska Yle tycker att just den biten känns svår.

”Det känns inte naturligt att inkludera publiken i processen. Det låter fint, men jag tycker att det är svårt att göra det i praktiken.”

För honom faller det sig inte naturligt med sociala medier i den egna vardagen och därför är det också svårt att ha med i arbetet.

”Men jag känner att det förväntas av mig i min yrkesroll.”

Festivalen i sig har varit inspirerande med många intressanta presentationer.

”Jag fastnade speciellt för tanken om att det är viktigt att komma ut ur kontoret. Det brukar hjälpa med min skrivkramp”, säger Gullmets.

Inspiration till framtida projekt
Kåre V. Poulsen poängterar att festivalen skiljer sig från det mer klassiska upplägget Nordvision brukar ha.

”Det var en stor bredd i programmet och jag hoppas publiken såg något som överväldigade dem och att de nu börjar skapa en egna projekt.”

Enligt Allan Nisgaard, journalist vid vetenskapsredaktion på DR, gav festivalen en bra överblick av vad som händer i de andra bolagen.

”Hur långt har de kommit? Vad har de gjort? Jag känner nu att vi på DR är lite före, mycket av det vi hörde var sådant vi redan gör.”

Han uppskattade framförallt specifika exempel och chansen att zooma in på projekten.

”Det var bra inspiration om hur man ska nå ut till publiken. Det är en bra idé sprida en berättelse på flera plattformar eller att berätta något via gaming.”

För Kåre V. Poulsen handlade festivalen om att skapa ett rum där public service-tänket får möta konst och teknologi.

”Du måste ge människor något de inte visste de var intresserade av”, sammanfattar Kåre V. Poulsen kärnan av Festival of Digital Narratives.