Den stora älgvandringen – efterlängtad slow-tv på SVT

Sedan urminnes tider har älgarna mobiliserat sig på exakt samma sätt. Nu blir deras smått fantastiska vårvandring ett efterlängtat slow-tv-projekt på SVT.


Av: Johan Erhag

Slow-tv har under flera års tid varit ett populärt inslag hos NRK. SVT har hittills inte producerat något eget program men kanalens samarbete med NRK under produktionen av Fågelön på Hornoya 2016, både slow-tv och tre entimmesprogram, väckte mersmak och sådde fröet till det egna projektet om den stora älgvandringen.

Mitt i naturen har under snart 40 års tid varit SVT:s flaggskepp vad gäller egenproducerade naturprogram. Under våren 2016 fick redaktionen för Mitt i naturen tips om en kvinna som årligen registrerade de älgar som korsade Ångermanälven under vårkanten. I hennes pärm fanns det statistik över de älgpassager som ägt rum i just detta område sedan 10 år tillbaka.


Både simmande och vandrade älgar hoppas SVT fånga i sändningen. Foto: SVT.


Samma vandringstid år efter år

Det visade sig att älgarna simmar över älven vid nästan exakt samma datum varje år under drygt två veckors tid, för att sedan inte återvända förrän ett år senare då älgarna återvänder till sina vinterbetesområden igen.

Detta tyckte redaktionen lät spännande och bestämde sig för att denna älgvandring skulle kunna bli ett intressant inslag i programmet. Mitt i naturens programledare Anders Lundin skickades dit för att träffa kvinnan och förhoppningsvis få uppleva simmande älgar. Produktionen skedde under tre dagar men tyvärr kunde man endast dokumentera en liten grupp älgar som stod i startgroparna för att ta sig över Ångermanälven inom kort.

Det blev en stark berättelse i programmet men redaktionen kände ändå att de helt enkelt inte ville släppa dessa simmande älgar. Det kändes som en inspirerande utmaning att få deras vandring på bild.


Stor potential i välförberedd sändning

Sedan några år tillbaka träffas en naturgrupp, bestående av naturredaktionerna på Yle, NRK, SVT och DR,  två gånger per år för att pitcha idéer, utbyta programförslag och framförallt skapa fler nordiska natursamarbeten. Under naturgruppens sammankomst i Bergen presenterades idén om att dokumentera älgvandringen för att på så sätt skapa SVT:s första slow-tv-projekt.

Mottagandet var positivt och idén ansågs ha stor potential. Kort efteråt bestämde SVT sig för att vidareutveckla idén och skapa underlag för en framtida pitch av densamma.  En pilot började produceras under våren 2017 och en fotograf var på plats i en vecka för att dokumentera de simmande älgarna och testa olika tekniska lösningar.


Drönarbild över älglandskap. Foto: SVT.

Fjärrstyrda och bemannade kameror

Terrängen där älgvandringen utspelar sig är tekniskt svårtillgänglig med tät granskog och en strid älv som försvårar dragning av ström och fiberkabel. Längs leden och där älgarna simmar över älven är det tänkt att 15 fjärrstyrda kameror ska placeras ut. 

Vid strandkanten som ligger på motsatt sida från där älgarna kliver i älven ligger den närmsta bebyggelsen och det är där SVT kommer att placera två stycken bemannade stora kameror som har som uppgift att dokumentera älgarnas strapats.

Under arbetets gång framkom att den största utmaningen var hur man skulle förse så många kameror med ström. En annan svår uppgift var att komma underfund med hur lång tid i förväg som produktionen behöver rigga all teknik för att inte avskräcka älgarna från att gå där de brukar.

Lösningen blev att vända sig till NRK som producerat liknande naturprogram som slow-tv förut, samt att använda den egen tekniska kompetensen inom SVT.

Detta resulterade i en plan. Både ström- och fiberkablar ska läggas ut på isen under vintern, ett par veckor innan vandringen startar, för att sedan sakta låta kablarna sjunka ner till botten när vårisen smälter på Ångermanälven.


Projektledare Johan Erhag. Foto: SVT.

Förinstallation minimerar störningen

Ungefär en vecka innan första älgen börjar vandra ska installationen av all teknik vara färdig – detta för att minimera störningen på älgarnas vandring. Kamerorna ska monteras fast med hjälp av spännremmar för att inte skada några träd, och höjden på kamerorna och kabeldragningen behöver vara ungefär tre meter ovanför mark för att inte älghornen ska fastna i tekniken.

Den slutliga återpitchen i september 2018 resulterade i att slow-tv-projektet Den stora älgvandringen kommer att visas av SVT, NRK och Svenska Yle under våren 2019.

Fortsättning följer!
 

Johan Erhag är projektledare på SVT.