Del arkivgodene: et DR/NRK-samarbeidsprosjekt

3. februar i år stilte Ingvild Alnæs og Helle Bech Madsen fra DR opp i NRKs Fjernsynsarkiv med en PC under armen. Formålet var et samarbeid på tvers av landegrensene, om utveksling av arkivmateriale og tilgang til hverandres baser. Etter et todagers krasjkurs i DRs Mediearkiv, NRKs Programbank og utvekslingsprogrammet Nordif2, tok danskene med seg en NRK-PC hjem og lot sin egen stå igjen. Vi var klare for å teste ut teknologi og databaser.

Av Nina B. Fleischer, NRK

Samarbeidet er et pilotprosjekt støttet av Nordvisjon. Det er et ønske at Nordvisjonslandene, i større grad enn i dag, skal benytte seg av klipputveksling til nyproduksjoner. Dette vil skape bedre, billigere, mer varierte og dristigere programmer for alle parter. Det er naturlig å tro at direkte tilgang til hverandres arkivmateriale vil bidra til å fremme utnyttelse og gjenbruk av materiale, forhåpentligvis i nye og spennende sammenhenger.

Gjensidig avtale
I forbindelse med samarbeidet har DR og NRK inngått en gjensidig avtale: 

  • vi utveksler kun egenprodusert materiale med klarerte rettigheter
  • i testfasen skal alle klipp godkjennes av motparten
  • vi digitaliserer gjerne for hverandre, så lenge det er ikke påløper kostnader
  • vi arkiverer ikke de andres overførte filer – kun sendte program
  • vi tar ansvar for at metadata på overførte programmer inneholder henvisning til DR/NRK
  • vi tester innenfor samme typer redaksjoner; Historie, Dokumentar, Kultur og eventuelt Nyheter 

Praksis
Så langt har vi testet og etablert de tekniske løsningene vi trenger for søking i hverandres arkiver. Vi har lært oss filoverføring via Nordif2 og funnet arbeidsflyter som fungerer.

Vi er godt i gang med utveksling av klipp, hvorav flere allerede er sendt på lufta.Både i DR og NRK har vi vært i kontakt med spesielt egnede redaksjoner, og informert om prosjektet. I DR har de i dag samarbeid med både DR Historie, DR Kultur og DR Undervisning, mens vi i NRK har inngått et samarbeid med Perspektivredaksjonen som produserer historiske programmer og serier med tung bruk av arkivmateriale.

Av konkrete eksempler kan jeg nevne; Beatles på besøk i Danmark, hyllest av Dronning Margrethe, Popart-utstilling på Lousianna i 1964 – og i tillegg har vi fått en bestilling på Danmarks stemmerettshistorie i forhold til stemmerettsjubileet i Norge i 2013

Sikkerhet og rettigheter
Sikkerheten i prosjektet anser vi som stor, ettersom det kun er navngitte arkivkolleger som har tilgang på tvers av landene. Vi jobbet også i forkant med å skape et høyt fortrolighetsnivå, og ser i dag på dette som en felles sak hvor vi alle skal gjøre vårt beste for å oppnå optimalt resultat.

Rettigheter/droit moral mener vi også er i gode hender – vi er alle erfarne arkivmedarbeidere med samme tankeset, og vi er vant til å styre unna materiale som enten ér eller potensielt kan være rettighetsbelagt eller etisk følsomt. I tillegg har vi som hovedregel at vi alltid konsulterer hverandre i forkant av overføringer.

Utfordringer
Noen utfordringer har det selvsagt også vært. Det at vi er avhengige av én maskin i hvert arkiv er upraktisk. Vi må aktivt oppsøke henholdsvis DRs/NRKs PC hver gang vi skal gjøre et søk, og bare én medarbeider kan søke i basen om gangen. Det perfekte hadde selvsagt vært å ha tilgang til hverandres baser på egen maskin. En ikke umulig fremtidsdrøm?

Av sikkerhetsmessige grunner fikk DR kun tilgang til Programbankens webklient. Webklienten har et mindre avansert søk, og i tillegg hindrer dette DRs medarbeidere i selv å overføre filer fra Programbanken via Nordif2. Med god hjelp av løsningsorienterte teknikere har vi løst det første problemet; DR kan nå søke i Programbanken ved hjelp av fjernstyring. Maskinen står i Oslo, men kan søkes i via NRK-maskinen i DR.

Status
Det er så langt gjort en midtveisevaluering av prosjektet og konklusjonen er at direkte søking i hverandres arkiver skaper en økt verdi og en mulighet for å berike nyproduksjoner med et enda bredere utvalg av arkivmateriale. I tillegg er det tettere samarbeidet over landegrensene en verdi i seg selv, som absolutt bør utvikles videre.

Prosjektet avsluttes 1. september. Er begge parter like fornøyde som ved midtveisevalueringen går vi over i driftfase. Prosedyrer og relasjoner er jo allerede etablert, og prosjektet har vist at samarbeidet fungerer; utveksling av arkivmateriale kan gjøres enkelt, og det er definitivt god økonomi.

Vi ser ingen grunn til å stoppe nå, og gleder oss til fortsettelsen.