De 3-6-åriges medievaner – en ny verden?

Nordvisionsfonden tildelte i foråret 2013 de fire nordiske medieforskningsafdelinger 20.000 Euro til et forskningsprojekt om de 3-6-åriges hverdag og mediebrug. Denne bevilling gør det muligt for de nordiske medieforskningsafdelinger at samarbejde i et større projekt, hvilket længe har været et stort ønske.

Af Tina Skov Gretlund og Lene Heiselberg, DR Medieforskning

Historisk set har ingen af de fire nordiske medieforskningsafdelinger arbejdet i dybden med de 3-6-årige og endvidere er det svært at finde informationer om målgruppens medieadfærd i litteraturen. Det skyldes, dels at vi i de officielle radio- og internetmålinger ikke har de 3-6 årige med, men i lige så høj grad skyldes det, at det er uhyre svært at få så små børn i tale i kvalitative undersøgelser, f.eks. fordi hv-spørgsmål fungerer meget dårligt til denne målgruppe.

I projektgruppen har vi valgt at fokusere på målgruppens medievaner, idet de formodes at være væsentlig anderledes end hos den voksne befolkning. Fra de officielle tv-målinger ses blandt andet et fald i tiden de 3-6-årige bruger på at se traditionelt tv i alle de nordiske lande. Til gengæld ses en stigning i penetrationen af smartphones og tablets. Derfor er det vores hypotese, at de fleste børn i alderen 3-6 år er flittige brugere af disse enheder.

Vi formoder, at den primære del af de små børns tv-sening stadig foregår på traditionelle tv-apparater, men tv-forbruget ændrer sig, og på bare et år er den daglige tv-sening faldet med 15 minutter i målgruppen af 2 til 11-årige i Norge. Samme udvikling kan spores i Finland, Danmark og Sverige. Det ser ud til at noget af tv-indholdet flytter fra den traditionelle skærm over på andre enheder såsom smartphones og nok især tablets.

Det store spørgsmål er, hvad børnene foretrækker at se på tablets og smartphones. Er det DR Ramasjangs succeser som Lille Nørd og Hr. Skæg, eller NRKs succes Karsten og Petra, eller er det andet indhold som ligger tilgængeligt på Youtube og Netflix målgruppen efterspørger?

Det er spørgsmål som disse, vi gerne vil finde svar på med den store fælles nordiske undersøgelse af de 3-6-åriges mediebrug. Vi vil senere offentlige resultaterne fra undersøgelsen.

 

Fakta

Norge: 78 % af de 3-11-årige har adgang til tablet

Sverige: 60 % af de 3-6-årige har adgang til tablet

Danmark: 53 % af de 5-7-årige har adgang til tablet

Finland: 48% af husstande med børn har en tablet?

Projektet gennemføres i perioden september 2013 til marts 2014 af medieforskere fra YLE, SVT, NRK og DR.

Arbejdsgruppen består af:  

YLE: Susanna Snell, Hanna-Mari Kuhanen,

SVT: Tomas Lindhé, Mikael Sterner,

NRK: Hilde Thoresen, Iacob Prebensen,

DR: Jacob Lyng Wieland, Peter Niegel, Henrik Gregor Knudsen, Sofie Scheutz, Tina Gretlund og Lene Heiselberg.