Crowdsourcing för ny vision

Yle bjöd in 100 deltagare för att lyssna till visionära talare och efter det delta i en stor workshop för en ny online media vision med sikte på 2020.

Prophecy-evenemanget samlade fredagen den 8 maj 100 inbjudna visionärer i Yles studio 2 i Helsingfors för att dela med sig av sin syn på framtiden. Deltagarna hade valts ut på basen av ansökningar.

Målet med dagen var att bidra med innehåll för det visionsarbete som Yle är igång med gällande sitt utbud på webben för år 2020. Förmiddagen innehöll korta framföranden av en rad inbjudna talare och under eftermiddagen transformerades studioutrymmet till en stor workshop.

Yles TV- och Arena-chef, Risto Kuulasmaa, går igenom resultatet och offentliggör den nya visionen innan slutet på juni. 

 

Se online

Alla framföranden från förmiddagen, som är på engelska, är tillgängliga på Yle Arenan: Yle Prophecy.