Creativ Forum i Berlin 16 september

I samband med årets Creative Forum ska de europeiska ungkanalernas kanal- och redaktionschefer träffas i Berlin

EBU:s Creative Forum arrangeras varje år sedan 2006 och tar plats i Berlin 16 september i år.

EBU:s  55 medlemsländer kan tävla med sina egenutvecklade programformat om att bli bäst i klassen. Uppemot 25 format  brukar tävla årligen varav tre utses till vinnare och fyra får hedersomnämnanden. Creative Forum är också en utmärkt mötesplats för public service tv-folk, uppemot 200 personer från Europa, Nordafrika, Asien och Mellanöstern brukar delta i eventet för att få inspiration och utbyta erfarenheter med varandra.

De senaste tre åren har de nordiska egenutvecklade programformaten varit framgångsrika i tävlingen.

SVT:s format ”Det hände här” kom på andra plats och Yle:s ”Pissed off ” fick hedersomnämnande 2013.  DR:s format ”Detektor” kom på andra plats 2012, men det mest framgångsrika året för Norden blev 2011 då NRK:s “Ikke gjør dette hjemme”  vann tävlingen och DR:s ”Gintberg på kanten”  kom på andra plats. 

Du kan hitta all praktisk  info om årets event på EBU:s hemsida här:

http://www.eurovision.com/contents/events/2014/09/eurovision-creative-forum-2014.html

I samband med årets Creative Forum ska de europeiska ungkanalernas kanal- och redaktionschefer träffas för att presentera och utbyta erfarenheter kring nya egenutvecklade format och programserier samt för att diskutera hur och runt vad bolagen kan komma igång med framtida samarbeten. Mötet hålls i Berlin den 15 september, där kommer även pitchsessionen att äga rum för de 5 formatidéerna som går vidare i årets ungfomatkonkurrance i Nordvisions regi.

http://www.www.nordvision.org/format/ung_formatkonkurrance/