Bluffresan faktaformatvinnare

Svenska Yles formatidé segrade i faktagruppens formatkonkurrens och tilldelas 25 000 euro i utvecklingspengar.

Tomas Lindh och John Stark från Svenska Yle vann med Bluffresan Nordvisions faktaformatkonkurrens.  Priset är 25 000 euro för utveklingen av idén till ett format.

– Det här är helt otroligt roligt, framförallt med tanke på att vi resursmässigt är underdogs i de här kretsarna jämfört med SVT, DR och NRK. Det visar att vi på det kreativa planet bra kan tävla med de stora spelarna, konstaterar en glad John Stark.

De nordiska faktabeställarna, som bildade juryn, tyckte att idén med Bluffresan var originell. Den bärande idé är att med hjälp av sociala medier försöka lura publiken.

– Det är ett format, där en familj fejkar en semesterresa till valfritt land, i syfte att vinna den resan på riktigt. Men familjen lämnar inte sitt hem, utan rapporterar om resan på sociala medier, berttar Stark.

Konceptet har sitt ursprung i faktiska händelser och vill påminna publiken om att allt man ser och hör på nätet inte nödvändigtvis är sant.

– Den holländska studeranden Zilla van der Born gjorde ett studieprojekt nyligen, där hon fejkade just en utlandsresa på sociala medier. Det väckte en hel del intresse på nätet. Amerikanen Dave Cicirelli har gjort en liknande grej. Fakebooking, helt enkelt. Vi tog fasta på det som en intressant utgångspunkt, och började konceptutveckla utgående från fenomenet, med formatisering och public service som ramar. Så landade vi slutligen på det här, förklarar John.

Nivån bland de åtta finalisterna var överlag hög och marginalerna små. Förutom den segrande idén kommer det således också att arbetas vidare med vissa andra av konceptförslagen från finalpitcherna.

Tomas Lindh och John Stark från Svenska Yle ska under vårens faktamöte återpitcha och presenterea resultatet av utvecklingsarbetet med Bluffresan. Nordvisions faktamöte äger rum den 27 och 28 april i Reykjavik.