Bjerkaas fortsätter inte som NRK-chef

NRK:s rundradiochef Hans-Tore Bjerkaas avgår då hans nuvarande period tar slut i mars nästa år, skriver NRK.

Bjerkaas har varit krinkastingssjef sedan mars 2007 då han efterträdde John G. Bernander på posten. På måndagen meddelade Bjerkaas så att sex år i ett såpass krävande jobb är tillräckligt och att han inte står till förfogande då hans mandat går ut nästa vår.

– Jag har haft fina år bland goda medarbetare och det är med tungt hjärta jag ger mig. Samarbetet med styrelsen har fungerat utmärkt, men jag tror NRK kommer att ha mer nytta av en rundradiocef som har nya ideer och en annan kompetens, säger Bjerkaas.

Styrelseordförande William Nygaard beklagar Bjerkaas beslut och säger att styrelsen gärna sett att han skulle ha fortsatt.

Styrelsen kommer redan vid sitt följande möte nästa vecka diskutera processen för att hitta en ny rundradiochef. Nygaard understryker att skiftet inte innebär att NRK kommer att skifta kurs.

– Bjerkaas har fört NRK till en mycket stark position hos den norska publiken. Under hans ledning har styrelsen godkänt en ny strategi som gäller fram till 2017. Jag har bett Bjerkaas och koncernledningen att hålla full fart fram tills dess skiftet sker. Det krävs i en hård konkurrenssituation, säger Nygaard.

Läs mer: NRK:s artikel om Bjerkaas beslut.