Bilden av vårt land: publiken i en viktig roll

SVT:s utvecklingsprojekt Bilden av vårt land är ett arkitekturhistoriskt program där publiken är medskapare. Tanken är att berätta om landets arkitekturhistoria och försöka besvara frågan varför vårt land ser ut som det gör. Intentionen är att engagera brett och också låta publiken ta plats i berättandet genom att lyfta in privata bild-skatter som göms i fotoalbum eller byrålådor.

Av Paula Hultén, programutvecklare SVT

Formen var inte självklar från start, då hade vi bara den svenska arkitekturhistorikern Henrik Nerlund och ämnet för serien: vi ville berätta om varför Sverige ser ut som det gör.

Tidigt i utvecklingsprocessen engagerade vi den svenska författaren och skådespelaren Martina Haag som programledare vid arkitekturhistorikerns sida. Under utvecklingsarbetet som har pågått under ett års tid har programmets form vuxit fram och förfinats.

Vi arbetade under flera olika workshops med HUR:et. Hur ska programmet göras? Hur berättar vi om ämnet på bästa sätt om vi vill nå en bredare målgrupp än de redan arkitektur- eller historie-intresserade?

Ett formgrepp vi fastnade för var att använda ett gammalt foto, ta sig tillbaka till platsen där det är taget och ta ett nytt foto med det gamla i bild och på så sätt få en bild där dåtid och nutid möts. Utifrån det föddes tanken på att låta publiken stå för dessa bilder och bli en del av programmet.

Bilderna som publiken delar under hashtaggen blir case i programmet

Allt startar med #bildenavvårtland och efterlysningar av folkets privata gamla bilder av byggnader och platser runt om i landet. I tv programmet ger sig sedan programledaren tillsammans med arkitekturhistorikern ut på en roadtrip genom landet för att söka svaren kring varför vårt land har formats till att se ut som det gör.

I varje episod och varje del av landet har de valt ut tre spännande foton från området de befinner sig i. Tillsammans med fotots ägare tar de sig tillbaka till platsen där bilden är tagen och berättar historien om platsen eller byggnaden och avslutar med att ta det nya fotot.

Feedback är nyckeln till att få publikens engagemang

Tack vare ett utvecklingsstöd från Nordvision kunde vi vidareutveckla hur kommunikationen med publiken och insamlingen av bilder och case till programmet ska se ut. Vi insåg snabbt att det krävs feedback från oss för att få publikens engagemang och då är tiden mellan insamling av bilder till sändning av programmet för lång. Vi tog därför fram vad vi har kallat för en ”feedbackloop” som beskriver vår närvaro digitalt under en 10 månaders period. 

Under sändningsperioden då vår närvaro i sociala medier peakar producerar vi bland annat SoMe-exklusiva videos med Henrik där han besvarar intressanta publik-frågor. Vi öppnar också upp för nytagna bilder. Som tittare ska det vara lätt att engagera sig. Vem som helst kan gå förbi ett märkligt hus, fota av, posta under programmets hashtag och ställa sin fråga.

Tanken är att arbeta agilt i den digitala satsningen och att kunna skala upp om #bildenavvårtland blir framgångsrik. Som ett andra steg vill vi samla bilderna tittarna har delat med oss på till exempel en digital karta där fotograferna själva kan placera ut fotona där de är tagna. Vi hoppas och tror att vi med Bilden av vårt land kan skapa lite av en folkrörelse.