Besked snart om nordiskt fondstöd

Höstens runda resulterade i 55 ansökningar.

Foto: Afif Ramdhasuma / Unsplash.

Den 16 november var sista dagen att söka stöd ur Nordvisionsfonden för den här rundan.

Ansökningsprocessen resulterade i 8 ansökningar om utvecklingsstöd samt 47 ansökningar om samproduktionsstöd.

När det gäller samproduktionerna så är huvudparten av projekten dramaproduktioner, men där finns även projekt i genrerna barn, undersökande journalistik och kultur.

Den första december samlas fondstyrelsen för att ta beslut om ansökningarna, och kort därefter får alla projektägare besked om huruvida de tilldelats stöd.

Om du missade höstens ansökningsrunda så drar följande i gång inom kort, och nästa deadline för registrering av projekt kommer att bli i början av maj 2023 – exakt datum meddelas snart.

Här kan du se översikten över utdelade fondstöd.