Barnwebben samlad i Stockholm

I veckan hålls en barnwebbworkshop i Stockholm med 26 deltagare från de nordiska bolagen. Tanken var att samla alla som jobbar med barnwebb under två dagar för att idea fram nya projekt och hitta sätt att samarbeta och utväxla mer på webben.

Tanken om en workshop föddes i början av året då de webbansvariga i SVT och NRK möttes och ville ge möjlighet för en större del av barnwebben att träffas. Därför uppstod tanken om att låta en större del av de som jobbar med barnwebb i de nordiska länderna mötas för att samtidigt hitta nya sätt att samarbeta.

Förutom rent nätverksjobb och presentation av success stories från de olika nordiska bolagen samlas man under workshopen också i mindre grupper för att komma upp med nya ideer för samarbetsprojekt. Bland de teman som finns på workshopen kan nämnas ‘Gör något för 7-åringen’ eller ‘utväxling av små flashspel’.

Workshopen, som hade deltagare från SVT, DR, NRK, FST, UR och SR, var ett försök som också kommer att få en fortsättning nästa år.