Baltiske broadcastere skal sende nordiske programmer

På vegne av generaldirektørene for de nordiske public service broadcasterne har Nordvision her i sommeren oversendt en programpakke med nordiske programmer til de tre broadcasterne i Estland, Latvia og Litauen: ERR, LVT og LRT. Programmene er til fri avbenyttelse for broadcast i en periode på fem år.

– Dette initiativet skal ses som et uttrykk for et ønske om økt samarbeid og erfaringsutveksling, sier generaldirektør Kenneth Plummer, DR, på vegne av de nordiske public service broadcasterne. Arbeidet startet allerede i juni 2009 da de nordiske broadcastere arrangerte et seminar om public service i samarbeid med Nordisk ministerråd i Tallin.

Utvekslingen av de nordiske programmene er tenkt som en konkret håndsrekning i lys av finanskrisens alvorlige konsekvenser for public service broadcasterne i Estland, Latvia og Litauen. 

– Programpakken inneholder 104 programmer, eller ca 50 timers sendetid, sier Nordvisions generalsekretær Henrik Hartmann. Utvalget av programmer er en god bladning af nordisk natur, samfunns- og kulturliv.

I det brede utvalget av dokumentarer og livstilsprogram finner vi blant annet populære programserier som ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu” (NRK), som har hatt over en million tv-seere i Norge og næsten lige så mange da programmerne blev sendt i Sverige. 

Human interest mest relevant
Heidi Pruuli, tv-direktør for Eesti Rahvusringhääling (ERR), Estlands public service broadcaster, uttrykker stor interesse for human interest programmer som ”Skilt!” (SVT) og ”Når storken svigter” (DR): – I en verden hvor selvrealisering blir viktigere enn familierelasjoner er det interessant å se hvordan mennesker løser slike universelle dilemmaer. 

Pruuli understreker dessuten den tette forbindelsen esterne føler til nordisk historie, natur og kultur, og ønsker å fortsette å videreutvikle samarbeidet, både med Norden og de baltiske naboene.

– Som en del av initiativet arrangerte vi et møte mellom de baltiske broadcastere og Nordvision. Det var stor interesse for å kopiere den nordiske modellen med regionalt samarbeid, og de baltiske broadcasterne vil fortsette å diskutere muligheter for å utveksle og samprodusere programmer, sier Pruuli.