Avslutat app-samarbete mellan DR och NRK – utmanande och lärorikt

En radioapp är inte bara en radioapp. Efter flera år av gemensam utveckling väljer DR och NRK att gå skilda vägar med utvecklingen av sina ljudappar. Samarbetet har gett mycket, och det kommer att fortsätta på andra sätt, säger produktcheferna.

Tore Hauerbach från DR, och Marit Rossnes, NRK. Foto: Tommy Nordlund.

DR:s product manager för digital radio, Tore Hauerbach, och Marit Rossnes, NRK:s produktutvecklingschef på radiosidan, har lärt känna varandra ordentligt under de senaste åren.

Under tre år har NRK och DR arbetat ihop kring utvecklingen av de två bolagens samutvecklade radioapp. Samarbetet har hjälpt parterna att accelerera utvecklingen av produkten.

”Det har också bidragit till att NRK:s och DR:s radioappar är bland de starkaste på deras respektive marknader. Efter tre goda år är tiden nu kommen att bryta upp samarbetet, för med en stark kärnprodukt börjar produktstrategierna att peka i olika riktningar, när vi nu står inför personalisering och fler unika funktioner”, säger Tore Hauerbach.
 

Att dela grunderna i en app skulle förstås ge ekonomiska fördelar, men lika mycket handlade det om att se om vi kunde lära av varandra.

– Tore Hauerbach, DR


Tanken fanns i kontraktskedet

Hauerbach berättar om hur samarbetet blev till.

”De digitala cheferna inom bolagen har länge varit i tät dialog, och det var i deras regi som tanken uppstod. Det visade sig, att NRK hade gjort en första version av en app, där tanken redan i kontraktet med leverantören var, att ett annat public service-bolag kunde involveras”, säger han.

Efter det följde en lång diskussion kring hur ett samarbete skulle se ut.

”Att dela grunderna i en app skulle förstås ge ekonomiska fördelar, men lika mycket handlade det om att se om vi kunde lära av varandra, och dela användarperspektiv i de båda länderna”, säger Hauerbach.

Att gå samman på en sådan djup nivå krävde att bolagens strategier följde samma väg, marknaderna skulle likna varandra, och båda parterna skulle ha samma fokus i radioarbetet – både när det gäller målgrupper och viljan att lyfta fram podcastinnehållet.


Viktigt att definiera samarbetet

Därför handlade en stor del av arbetet också om att definiera exakt hur DR och NRK skulle jobba tillsammans. Konkret innebar det att NRK styrde arbetet med konceptutveckling, eftersom den delen redan var grundlagd i Oslo.

”Premissen blev just den, att om man ska få ett så komplext samarbete att fungera, så måste någon roll ligga enbart i ettdera landet, framom att vi skulle ha duplicerat alla roller”, säger Marit Rossnes.

Såg bolagen samma strategiska bild framför sig? NRK och DR gick långt för att verifiera det, både när samarbetet inleddes och längs vägen.

”Eftersom den rutinen fanns och fungerade, så var det också lätt att märka när vi inte hade exakt samma målsättningar”, säger Rossnes.


NRK:s version av appen. Foto: NRK.


Detaljer blir till stora avgöranden

Vad har då tiden med så tätt sammanknutna tjänster lärt bolagen?

En sak är säker: Mycket sitter i detaljerna.

”Vi har varit väldigt medvetna om de utmaningar och begränsningar som ett sådant här samarbete för med sig. Att som användare logga in och känna igen ’sitt’ bolag i gränssnitt och tjänster är viktigt. Så, det hela blir ju på en väldigt detaljerad nivå”, säger Tore Hauerbach.

”Om man jämför vår gemensamma radioapp med SR:s, så ser man ju att en radioapp inte bara är en radioapp. Det är många strategiska beslut som ligger bakom hur allt fungerar och ser ut”, konstaterar Marit Rossnes.


Olika vägar inom Norden

Just personaliseringen av bolagens tjänster spelar en allt större och viktigare roll. Publiken förväntar sig att tjänster, appar och medier anpassar sig till deras vanor, användning och preferenser.

Här har de nordiska public service-bolagen delvis valt olika vägar, och inlett utvecklingen på olika tidpunkt. Det gör i sin tur, att ett gemensamt gränssnitt blir särskilt utmanande att hålla fast vid.

Även designen mellan ett och samma bolags olika tjänster och produkter ska hänga samman.

”Vi har behov för att publiken känner igen sig på tvärs över tv, radio och nättjänster. Därför måste såväl användarupplevelsen som produktens design justeras för att kunna uppnå det här i allt större utsträckning”, säger Marit Rossnes.
 

Vi har lärt oss mycket, och fått en lång checklista på saker som ska fungera för att ett samarbete ska vara möjligt

– Marit Rossnes, NRK


Checklista för framtida samarbete

Men ändå:

Försöket med att samutveckla en radioapp har för med sig mycket gott, konstaterar både Rossnes och Hauerbach.

”Vi har lärt oss mycket, och fått en lång checklista på saker som ska fungera för att ett samarbete ska vara möjligt”, säger Marit Rossnes.

En annan stor nytta ligger i de personliga kontakterna.

”Utvecklarna, och konceptutvecklarna, känner nu varandra. Tore, jag och radiocheferna känner varandra. Vi har nu den lyxen att vi kan finna samarbetspunkter där vi inte hade kunnat hitta dem om vi inte haft det här samarbetet”, säger Rossnes och tillägger att hon tror att utvecklarna kommer att samarbeta också framöver.

Ett bevis för att det är så kom så sent som för några veckor sedan.

Då fick NRK besök av utvecklare från DR som bekantade sig med de norska kollegornas deskverktyg för radio.

”Så länge relationen finns och det är lätt att ta kontakt med varandra så finns möjligheterna till samarbete där”, säger Marit Rossnes.

Appen vann designpris

Tidigare i år vann NRK:s version av radioappen det norska priset Visuelt för digital design.

Juryn konstaterar bland annat:

"Vid första ögonkastet kan appen se enkel ut, men det är just det som gör NRK radio-appen till ett så gott hantverk. NRK:s breda urval av både liveradio, podcaster, radioprogram och inte minst ett rikt arkivmaterial, presenteras på ett översiktligt och tillgängligt sätt. Genom att också erbjuda offlinelyssning och insomning, fortsätter de att ta kampen med Spotify, Itunes och ljudboksaktörer."

Läs mer om utmärkelsen här.