Arkivchefsmöte – nytt i Nordvisionsfamiljen

Från att tidigare ofta ha legat sist i tillverkningskedjan, med katalogisering och arkivering har nu arkiven flyttat fram till en tätposition. Nu är det användarstyrd research, tidig framtagning av arkivmaterial och musik, hantering av metadata, samt en mängd andra funktioner som gäller.

Arkiven har de senaste åren fått en förändrad roll i de nordiska tv-bolagen. I takt med att produktionen har digitaliserats har användandet av de guldgruvor som bolagens arkiv utgör ökat. Det är nu enklare och snabbare att få fram klipp och musik och detta har även inneburit att arkiven måste jobba allt mer offensivt.

I slutet av november träffades därför de nordiska arkivcheferna i Köpenhamn för att se i vilken utsträckning de nordiska arkiven kan samarbeta. Klart är att alla arkiven står inför liknande utmaningar. Arkivcheferna har därför bruk av ett forum där de kan utbyta erfarenheter.

Men mötet resulterade också i identifieringen av ett antal arbetsområden man vill utforska vidare. Bland annat frågan hur man kan öppna upp bolagens arkiv mot varandra och möjliggöra sökningar och utväxling av material mellan bolagen.

Ett exempel på behovet är DR:s historieavdelning som önskat finna nya bilder och klipp till sina historiska program.

– Den danska publiken har i ett antal produktioner sett mycket av de bilder vi har i DR:s arkiv från exempelvis andra världskriget och möjligheten att använda norskt, svenskt eller finskt material skulle vara en stor vinst, säger Thomas Houkjær, projektredaktör på DR:s historieavdelning.

Arkivcheferna har nu enats om att undersöka möjligheten att kunna söka i varandras arkiv. Ett testprojekt hur en sådan tjänst ska kunna se ut har därför initierats och förhoppningen är att man inom en nära framtid ska kunna få tillgång till varandras arkiv.

– Om projektet lyckas är det ju inte bara en vinst i att vi får tillgång till nytt material. Ska vi köpa in externt material kostar det ju mycket pengar. Genom att använda varandras arkiv och det material vi har rättigheter till så sparar vi otroligt mycket. Ett gemensamt arkivprojekt är ju ett fantastiskt sätt att dra nytta av det nordiska samarbetet, säger Thomas Houkjær.

På arkivchefsmötet diskuterades även bland annat arkivsamarbete kring Nordif2, det nordiska digitala utväxlingssystemet och rättighetsfrågor. Det är många frågor i bolagen som just nu även involverar arkiven. Arkivcheferna enades därför om att var viktigt att fortsätt utbytet och att träffas igen i mars 2010.