Ansökningsfrister för fonden i maj och november

Ansökningsfristerna för Nordvisionsfonden är under år 2012 den 11 maj för vårens ansökningar och den 2 november för höstens ansökningar. Du kan söka om både produktionsstöd och utvecklingsstöd det datumet.

Samtliga ansökningar fylls i digitalt på Nordvisionens webbplats på www.nordvision.org/nordvisionsfonden. Om du har frågor om fondsrutinerna i ditt bolag eller hur ditt bolag brukar prioritera, är du välkommen att kontakta fondsrepresentanten i bolaget.

Fondstyremedlem / fondskontakt:
DR:  Mette Heiberg
NRK: Arne Helsingen / Guttorm Skoglund
RUV: Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson / Christian Wistrand
YLE: Gunilla Ohls (ordförande) / Maria Berger och Arja Mäkinen

Om du har frågor angående ansökningar om utvecklingsstöd, kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305 eller Mikael Skog: + 45 2854 4004.

Märk också att i 2012 är det tre olika programgrupper som har öronmärkta utvecklingsmedel – fakta, kultur och barn. Fakta har avsatt ett större belopp på  500.000 DKK, medan kultur- och barnbeställarna har avsatt 300.000 DKK för utvecklingsprojekt. För information om öronmärkta utvecklingsmedel bör du kontakta Nordvisionssekretariatet eller fakta/kultur/barnbeställaren i ditt bolag.

Mer information på: http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/