Ansökningsfrist för fonden den 4 november

I somras delade fondsstyrelsen ut stöd till 39 projekt ur Nordvisionsfonden. Projekt ur flera olika genrer fick stöd, bland annat fick ett radioprojekt understöd för första gången. Ansökningsfrist för höstens ansökningar kommer att vara den 4 november. Nästa fondsmöte går av stapeln i Köpenhamn i början på december.

Det webbansökningsformulär som togs i bruk för vårens ansökningsrunda kommer fortsatt att användas – det kommer dock att förbättras på några små punkter, men mer info om det kommer senare. I huvudsak kommer ansökningsprocessen dock att fungera som tidigare.

Fondsstyrelsen beslöt vi sitt möte i Stockholm ge kulturbeställarna samma möjlighet som faktabeställarna haft i några år redan, det vill säga en öronmärkt summa pengar som beställarna kan dela ut som stöd redan vid pitchen.

Vidare fattade fondsstyrelsen också ett beslut om att Nordvision ska krediteras i slutprodukten ifall ett projekt fått stöd ur Nordvisionsfonden. Krediteringen skall åtminstone ske med text och hänvisa till Nordvision.

Fondsstyrelsen beslöt slutligen också skriva om stadgarna för fonden och förenkla dem något, de nya stadgarna finns här.

För själva ansökningarna gäller däremot samma regler som tidigare.

Om du har frågor kring fondsrutinerna i ditt bolag kan du kontakta fondsrepresentanten eller saksbehandlaren i ditt  bolag. De kan också svara på hur fondsansökningarna prioriteras i just ditt bolag.

DR: (Mette Heiberg)
NRK: Arne Helsingen (Guttorm Skoglund)
RUV: Bjarni Gudmundsson
SVT: Thomas Nilsson (Christian Wistrand)
YLE: Gunilla Ohls, ordförande  (Maria Berger)

Om du har frågor angående ansökningsrutiner eller frågor om ansökningar om utvecklingsstöd kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305, Mikael Skog +45  28 54 4004 eller Mikael Horvath: + 45 28 54 4005.

För mer information om det öronmärkta utvecklingsstödet för fakta eller kultur kan du prata med faktabeställarna i ditt eget bolag eller med NV-sekretariatet.

Mer information: FAQ til ansøgningsproceduren.