Ännu mer pengar att söka!

6 november är deadline för höstens fondansökningar om ni vill söka samproduktions- och utvecklingsstöd till era nordiska projekt. Nytt för i år är att fondstyrelsen har höjt R&U-fonden (research & utveckling) med 600.000 DKK / 85.000 EUR, vilket ger ännu mer pengar att söka under hösten.

Av Marianna Widmalm

Bakgrund

Utvecklingsstöd kan man söka när man är i ett tidigt stadium på ett projekt för att kunna utveckla sin idé vidare eller göra research. Målet är att stärka samarbetet med de övriga nordiska bolagen även i programutveckling. Stöd kan sökas i alla genrer men programidén skall fungera och vara intressant även  för de övriga nordiska bolagen om man skall få stöd beviljat.

Historiskt sett har Nordvision ca. 2 miljoner DKK / 267.000 EUR varje år att dela ut från R&U-fonden. Denna summa har varit densamma sedan 1993. Samtidigt har ansökningarna för att få pengar från fonden ökat stadigt  – en mycket glädjande situation – vilket gjort att många projekt ofta fått mindre pengar än de sökt.

 

Ökad aktivitet

Under de senaste åren har ansökningarna ökat och dessutom har flera formatkonkurrancer i olika genrer ägt rum i Nordvisions regi, finansierade via R&U-fonden, vilket  gjort att fondstyrelsen beviljat den sökta höjningen på senaste fondmötet i juli. R&U-fonden har nu  2,6 miljoner DKK / 347.000 EUR om året.  DKK att dela ut årligen till programutveckling.

Så glöm inte att söka utvecklingspengar senast den 6 november!

 

Lyckade formatutvecklingsprojekt

De senaste åren har flera formatkonkurrancer ägt rum i Nordvisions regi. Faktaformatkonkurrancen är den enda av de fyra som finansieras av så kallade decentrala medel, alltså de nordiska beställarnas ”egna pengar”. Undervisnings-, kultur- och ungformatkonkurrancernas finansiering kommer från R&U-fonden, vilket har satt press på R&U-fondens övriga  utdelningar.

Samtidigt är det väldigt glädjande att se att av alla projekt som fick utvecklingsstöd de senaste 2-3 åren är det formatkonkurrancens  bidrag som  i stor utsträckning gick till produktion, och det är bara tre projekt av de som har fått utvecklingsstöd som inte produceras eller vidareutvecklas just nu. Formatkonkurrancen har resulterat i titlar som Bør de gifte sig (NRK), Thi kendes fo ret (DR) och Överlevaren (SVT).

 

Effekterna av samarbetet

Flera av de projekt som fick R&U-medel och som senare även fick samproduktionsstöd har visats primetime i de övriga nordiska kanalerna vilket också visar att ett tidigt startat samarbete är mer framgångsrikt. Ni känner säkert igen exempel på titlar som Doping in skiing (SVT), SAS, størst, bedst og smukkest (DR), och Teenage Boss(NRK), program som visats i alla nordiska länder.

Under 2016 kommer fondstyrelsen att utvärdera effekterna av höjningen av R&U-stödet, och om det tycks vara  en lyckad satsning med påvisade positiva effekter kan höjningen bli permanent.

 

Relaterat: Nordvisionsfonden