Annie Wegelius – Nordvisions nya ordförande

1 januari 2012 fick Nordvision en ny ordförande för de kommande tre åren. Hon heter Annie Wegelius och är SVT:s programdirektör, med ansvar för SVT:s allmän-tv (allt utom nyheter, sport och current affairs). Annie Wegelius övertog ordförandeklubban från NRK:s mediedirektör Annika Biørnstad.

Av Mikael Horvath

När Anne Wegelius började som programdirektör på SVT 2007, så var cirkeln sluten. 25 år efter att hon fått sitt första vikariat på SVT var hon tillbaka på public service. 25 år – fyllda med erfarenheter från den kommersiella medievärlden. Men låt oss ta historien från början.

Från SVT till reklam
Efter studier i statsvetenskap, informationsteknik och filmvetenskap – och efter en sväng på journalistskolan Poppius – sökte Annie Wegelius jobb.

– Jag sökte jobb på 60 lokaltidningar men fick bara ett 2-veckorsvikariat på Östersundsposten. Förmodligen bara för att jag var född i Östersund.

Men hon tog inte jobbet. TV lockade mer och hon fick ett vikariat på TV2-teatern på SVT, där hon jobbade som administratör i 9 månader. Hennes TV-bana började alltså med public service, men hon kom snart att värvas över till en svenk kommersiell tv-värld som var på gång att födas.

1982 började Annie Wegelius på produktionsbolagen Mekano, där hon producerade reklam- och beställningsfilmer. Tre år senare blev hon rekryterad till TV3, som var på gång att starta upp sin verksamhet. Ett år senare var hon kanalens programchef och ytterligare ett år senare ritade TV3 om den svenska tv-kartan då man från London började sända Sveriges första reklam-tv.

Efter fem år på TV3 ville Annie Wegelius göra något annat. Men en klausul i hennes kontrakt gjorde att hon inte fick arbeta med konkurrerande verksamhet under ett år. Istället blev hon erbjuden att ta hand om en daglig gameshow till TV3 och producera den i ett fristående bolag.

Att producera gameshows var kanske inte vad hon drömde om. Men hon byggde upp en ny och unik kompetens i Sverige (t ex att spela in 5-6 program om dagen), och hon startade upp sitt eget produktionsbolag Wegelius Television.

Tidig i teknikskiften

Just det här med att vara tidig i teknikskiften, är något som tycks följa Annie Wegelius karriär. När hennes produktionsbolag kom igång var den kommersiella tv-industrin i sin linda. TV3 fanns, TV4 hade precis börjat, något senare startade TV2 i Norge och TV2 i Danmark. Det fanns väldigt få produktionsbolag av någon storlek på marknaden.

– Jag jobbade mycket i Norge och Danmark och kände mig hemma i det nordiska perspektivet. Vi hade ju bara två kunder i Sverige, så det var avgörande att kunna jobba på nordisk basis.

Tidigt förstod hon också att det fanns något som hette Tv-format. Formatindustrin var ny och de format som fanns låg på några få bolag i England och Holland.

– Så jag tog kontakt med de bolag som fanns och fick deras kataloger. Började sälja deras format och insåg att vi hade ett försprång. Det fanns ett behov. Tv-kanalerna behövde ratings, och jag blev bra på att leverera dem. Wegelius Television växte snabbt till att bli ett av de största produktionsbolagen i Norden.

Men ska man tala om teknikskiften och Annie Wegelius så måste man också nämna den stora satsningen på K-World. I mitten av 90-talet hade hon sålt Wegelius Television och var redo för nya utmaningar. 1997 startade hon därför upp K-World tillsammans med tv-journalisten Maria Borelius. Tanken var att starta ett utbildningsföretag med Tv och Internet som plattformar. En sorts föregångare till Kunskapskanalen, skulle man kunna säga.

Allt detta sammanföll med den stora internet-hypen, och pengar från stora investerare fanns i omlopp. Allt gick, allt var möjligt och alla ville vara med. När bolaget lades ner 2002 hade det förlorat mycket pengar. Men Annie Wegelius vill inte se det som ett misslyckande.

– Vi gick kanske in 10 år för tidigt i e-learningbranschen. Tajmingen var inte rätt, men idén var god. Och de två första åren var helt fantastiska.

Tillbaka till public service – 25 år senare
Efter åren med K-World arbetade Annie Wegelius som konsult, hade olika styrelseuppdrag och startade bland annat upp det svenska Tv-priset Kristallen. Hon är fascinerad av entreprenörskap, företagsledning och organisation, samtidigt som hon är väl medveten om sina svaga sidor.

– Jag gillar tankemodeller, 4-fältare och sådant. Dom hjälper till att sortera i myrstacken som finns i mitt huvud. Men modellerna måste jag ha hjälp med att ta fram.

Jag är bra på att se vad som kommer runt hörnet, men jag kan ibland ha svårt att strukturera och presentera det på ett sätt så alla förstår. Jag är för otålig till att ägna mig åt Excel-ark och blir uttråkad av PowerPoints. Jag gillar samband – den organiska helheten.

Våren 2007 kom så Annie Wegelius tillbaka till SVT, nu som programdirektör. Åren har gått fort och efter 5 år är hon stolt över sitt och medarbetarnas arbete. SVT har lyckat vända en negativ trend (publikt) och Annie Wegelius lyfter fram beställarorganisationen, som jobbat hårt med att omdefiniera, förnya, modernisera och föryngra.

– Jag har inte varit mycket av en teamplayer tidigare i livet. Men jag har lärt mig på senare år att det är hela grejen. Jag har förstått det omoderna med en guru och tusen hjälpredor. Det är en förlegad arbetsform. Och det är ineffektivt.

Nordvisionen och framtiden
Vad vill så Annie Wegelius fokusera på inom Nordvisionen?

– Nordvisionen är mycket viktig. Man måste ha vänner. Bruset blir bara större och det blir fler aktörer som är inne och fajtas om publiken och om rättigheter. Då är det en enorm styrka att ha vänner på det sättet som Nordvisionen fungerar. Man kan köpa det mesta, men man kan inte köpa vänner och lojalitet.

Hon hoppas att hon kan hjälpa till att sätta fokus på frågor där Nordvisionen kan samverka mer. Och nämner särskilt programutveckling, formatutveckling och rättighetshantering, som områden där hon kan bidra. Men hon ser också andra områden där de nordiska bolagen kan samarbeta mer.

– Alla public serviceföretagen i Norden sitter idag och funderar på vilken roll vi ska ha i framtiden. Och vad det är för självklara argument, funktioner och positioner vi ska ha i en genomdigitaliserad, on demand-värld.

Vi har samtidigt otroligt mycket kunskap i våra bolag. Och jag tror att det går att överföra den kunskapen på ett mer strukturerat sätt än vad vi gör idag. Våra analysavdelningar kan bli bättre på att tala med varandra, likaså våra utvecklingsavdelningar.

Samarbete allt viktigare
Att utvecklingssamarbetet är viktigt motiverar Anni Wegelius med den allt större konsolideringen av produktionsbolag som idag sker på marknaden. Något som framför allt påverkar rättighetsområdet.

– Nu sitter nästan alla programformat i någon sorts rättighetskonstruktion, som innebär att det finns en Warner, Sony eller Murdoch som sitter och bevakar hela ledet. Både format och produktion. Och public servicebolagen vill ju ha lite större frihetskrav.

Men hur långt kan ett nordiskt samarbete egentligen gå? Ligger det inte i public servicebolagens gener att vara fristående och fatta egna beslut? Kan inte det försvåra samarbeten mellan bolagen?

– Jag ser inte alls framför mig att man ska samarbeta så tätt att det blir ett intrång på integritet eller oberoende. Jag ser mer att det bygger på personliga relationer, på en tillit och en upplevelse av att det inte är vi som konkurrerar med varandra, utan att det är vi som tillsammans konkurrerar med resten av världen.

En längre version av denna artikel finns i Nordvisionens kommande årsrapport.