Alla förändringar i projektkalendern nu live

Vi skrev tidigare här på www.nordvision.org om en del förbättringar som vi gjort till projektkalendern. Samtliga förändringar är nu lagda live och borde fungera som tilltänkt.

Den första förändringen är att den pdf, man kan ta ut ur kalendern, nu automatiskt sorteras i alfabetsordning. Det är nu också möjligt att ta ut en pdf med utvalda projekt från projektkalendern. Det gör du genom att klicka för de projekt du vill ta ut i pdf:en och sen trycka på symbolen längst ned på sidan.

På översikten listar vi också nu när projektet har skrivits in, så att man kan sortera listan så att de nyaste projekten kommer först. Om man klickar upp ett projekt ser man också när det här projektet senast har uppdaterats i projektkalendern.

Vidare listas utvecklingssprojekten nu skilt genom att välja det tillvalet i type of project under översikt. Utvecklingssprojekten får också en skild bakgrundsfärg i översikten. Du antyder att ditt projekt är ett utvecklingsprojekt genom att kryssa för dev project då du registrerar ett nytt projekt eller uppdaterar ett gammalt.

En användare kan nu också radera de projekt han/hon själv är ägare till, tidigare är det bara NVS som kunnat radera projekt. Observera dock att projekt som blir av inte ska raderas, utan istället flyttas till arkivet.

Dessutom är det nu möjligt att ladda upp filer till projektet, det kan exempelvis handla om en projektpresentation. Det gör du genom att först skriva in projektet och spara det – och därefter komplettera projektet genom att ladda upp en fil.

Den sista förändringen har att göra med att vi nu registrerar vem som avger prel, def och no i projektkalendern. Tanken här är att göra det lättare att i efterskott ta reda på vem som gett ett def eller prel för ett projekt. För en användare fungerar det som tidigare, du avger prel, def eller no i översikten och systemet loggar att det just är du som gett det beskedet. Då NVS fyller i projektkalendern på möten kan vi göra det i en viss persons namn så att det blir rätt namn ifyllt också i det här fallet. Förändringarna ser du då du öppnar upp projektet – eller i pdf- eller excel-filen.

Det mail som gått ut till alla i programgruppen om projektägaren angett en deadline of interest i kalendern, kommer tack vare loggningen också att bli mer riktat. Istället för att gå ut till hela programgruppen sänds nu ett mail ut till alla i programgruppen som representerar ett bolag som inte svarat eller svarat prel i interest-fältet.