Ændringer ved R&U ansøgninger

Skærpet nordisk fokus i NV-fondens tildelinger til Research- og Udviklingsprojekter.

Allerede sidste år vedtog Nordvisionsfondsmødet at projekter som fik tildelt udviklingsstøtte ikke skulle tilbagebetale støtten. I juni 2010 besluttede fondsstyrelsen at foretage en række mindre ændringer i retningslinierne: 

  • Der sættes en ny tidsbegrænsning for udviklingsforløb på maks. 10 måneder fra og med tildelingen. Herefter skal der afleveres en rapport. Hvis projektet stadigvæk er i gang på dette tidspunkt, skal projektejeren aflevere en statusrapport til NV-sekretariatet. 
  • Alle udviklingsforløb skal i fremtiden inkludere en undersøgelse af, hvordan projektet kan blive en nordisk samproduktion. Dette krav tilføjes i udviklingskontrakterne. 
  • Hele udviklingsbevillingen vil fra og med tildelingsrunden juni 2010 allerede blive udbetalt ved tildelingen / kontraktunderskrivelsen.
  • Det bliver en betingelse for at modtage udviklingsstøtte og produktionsstøtte til webprojekter, at man retter sig efter/anvender de fælles nordiske webstandarder. 

Har du spørgsmål til disse ændringer, kontakt venligst Henrik Hartmann

Næste frist d. 5. november
Fristen for ansøgninger til Nordvisionsfonden er som tidligere nævnt den 5. november 2010. Alle ansøgninger sendes direkte til bolagenes fondskontakter senest fredag d. 5. november 2010.

Har du spørgsmål om fondsrutiner og prioriteringer i dit eget bolag, så kan du kontakte Fondens styrelsemedlemmer:

DR: Merethe Eckhardt
NRK: Arne Helsingen
RUV: Bjarni Gudmundsson 
SVT: Thomas Nilsson
YLE: Gunilla Ohls (ordførende)

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsrutiner og  udviklingsstøtte ansøgninger, så kan du kontakte Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305 eller Mikael Horvath: + 45 2854 4005. 

Særlige fakta udviklingsmidler
Igen i denne ansøgningsrunde er der afsat ca. 250.000 DKK til fakta-udviklingsprojekter.  Faktabestillerne kan selv uddele midlerne direkte, uden om de normale fondsfrister, eller i forbindelse med faktapitchen i efteråret 2010. 

FAQ til ansøgningsproceduren og søknadsskjema.