Åtta faktaformatidéer går till pitch

Årets faktaformatkonkurrance är avslutad och de nordiska beställarna valde ut åtta idéer som gick vidare till pitch för att tävla om 25.000 EUR.

Det var sammanlagt 54 idéer som tävlade i faktaformatkonkurrancen i år. Egentligen brukar bara 6 idéer gå vidare till pitch men beställarna tyckte att de inlämnade idéerna i år hade en väldigt hög nivå, därför valdes åtta ut till pitch. Det är också första gången som alla nordiska bolag är representerade bland de åtta idéerna som tävlar i Stockholm 29 oktober.