440 timers nordisk drama i 2007

Den nordiske dramagruppe har stor succes med sine dramaproduktioner og ligeledes stor volumen i samarbejdet. 440 timers nordiske tv-drama kom der ud af samarbejdet i 2007. Her bringer vi et interview med den ordførende for gruppen Hans Rossiné, dramachef i NRK.

NV-bolagene har vind i sejlene i disse år når det gælder produktion af tv-dramatik; Emmy nomineringer og – tildelinger og høje seertal i så vel eget land som nabolande. Hvad tror du det skyldes?
For det første vil jeg si, at det er veldig gledelig at public broadcasters i hele Norden synes å treffe et så stort og bredt publikum med kvalitetsdrama. Drama er jo noe av det dyreste vi lager, og at det gir til de grader så stor uttelling i både priser, Emmy-nominasjoner og høye seertall er simpelthen fantastisk. Det forteller også at uten public broadcasters – som over år har jobbet systematisk og målrettet med å heve kvaliteten og relevansen på tv-dramatikken – så ville neppe publikum bli tilbudt høykvalitetsdramaserier.

Suget etter tv-dramatikk er åpenbart en internasjonal trend. Jeg tror det dekker behovet til et stort publikum, for fortellinger med hode og hale, i en medieverden hvor informasjonen er så overveldende og fragmentarisk. Gode historier i en nasjonal ramme og en virkelighet man kan kjenne igjen og karakterer man kan identifisere seg med, vil aldri gå av moten.

Jeg mener de moderne tv-seriene, med sine sammensatte karakterer og multiplot-historier, på mange måter har tatt over romanens plass som nasjonale fortellinger. Og suksessene de siste årene har fortalt publikum at den tiden du setter deg ned med tv-dramatikk fra public broadcasters vil gi deg kvalitetstid.

Hvad er opskriften på god tv-dramatik efter din mening?
Det er jo ingen enkel suksessoppskrift på dette. Men man behøves et godt manus i bunn, skåret over en god og effektiv dramaturgisk lest, med karakterer som oppleves som aktuelle og relevante. Arenaene hvor historiene utspille seg kan jo være så mangt: fra et grisefjøs i Norge, over et flyttebyrå i Danmark til andre avenyen i Sverige. Og så tror jeg drivkraften i historien må være en hovedforfatter som vil fortelle akkurat denne historien av hele sitt hjerte. Produksjonsmessig er vi jo blitt utrolig dyktige i Norden, og lager serier som holder høy internasjonal standard og production value – selv om våre budsjetter for eksempel er en brøkdel av britenes.

Hvilken betydning har samarbejdet mellem de nordiske drama-enheder for NRK drama og for dig fagligt?
Jeg har selv lært meget og hatt stort faglig utbytte av det nordiske samarbeidet, spesielt med nøkkelpersoner i DR. DR Drama er jo, enn så lenge, ledende i Norden innen tv-dramatikk. På nordisk nivå møtes vi to ganger i året og går der igjennom våre ulike samarbeidsprosjekter og samproduksjoner. Men vel så viktig er alle de faglige diskusjonene om alt fra avtaleverk til utveksling av tips og råd, og den løpende dialogen vi også har gjennom året. Jeg vil si at dette samarbeidet er helt unikt og av stor betydning, gjennom det spiller vi hverandre gode og de mest erfarne er meget åpne med å dele sin kunnskap og kompetanse med andre. Andre land innenfor EBU for eksempel, er dypt misunnelige på oss for dette helt unike samarbeidet.

Hvilke store udfordringer ligger der i øvrigt for drama-indhold, for NV-bolagene i den nærmeste fremtid, efter din mening?
Det viktigste er at styrene og generaldirektørene er klare og tydelige på at inhouse-drama er et prioritert område – hvis det da er det de egentlig mener også når de legger seg om kvelden – og at dette også følges opp budsjettmessig og organisatorisk. Husk på at inhouse-dramamiljøene har en kompetanse som er bygget opp over år og som er gull verdt. Nyheter produserer ethvert mediehus, underholdning får du på Youtube, sport er overalt – mediatilfanget er rett og slett enormt. Men de store kompetansemiljøene på tv-dramatikk har bare public broadcasters i Norden. Med rette kan man si at det er av nasjonal interesse å opprettholde dem. For de enkelte dramaavdelingene må selvsagt fokuset være å lage enda bedre og stadig mer aktuelle og relevante serier, og ikke bli forvirret av vår flermediale virkelighet. Godt drama lar seg distribuere på enhver plattform – på tv, som nedlasting eller streaming på internettet eller som DVD-bokser.

Vi kan i utgangspunktet fortelle hva som helst – bare det er godt fortalt. Men jeg tror vi er tjent med å lage drama som på en eller annen måte har en public broadcaster profil – et etisk dilemma, en analyse, et politiserende tema som skiller det ut fra annet dramainhold.

Hvis du skal peger på en af de andre nordiske drama produktioner, som du har været mest imponeret af de seneste år, hvilken er det så?

Tvinges jeg til å velge én, så kommer DRs Forbrytelsen høyt på listen. Den er ekstremt velprodusert og velspilt, og en serie som utover krimhistorien trekker inn samtiden på en spennende og til dels urovekkende måte. Det lages ikke bedre tv-drama enn dette i Europa i dag!

På det seneste nordisk dramagruppemøde har Island (RUV) nu også meldt sig på banen med krimi-projekter. Hvad var er dit indtryk af disse projekter?
Island har jo fostret veldig mange gode krimforfattere de senere år, og hvis dette nå også kan overføres til tv-dramatikk, hilser jeg det hjertelig velkommen. Jeg har fått pitchet noen veldig spennende prosjekter, og det jeg har sett så langt ser også veldig bra ut med henblikk på foto, look og visualitet. Det så overraskende bra ut – for å si det sånn.