28 september deadline för faktaformattävlingen

Har du en strålande idé om ett nytt nordisk faktaformat? Då kan du vinna 27.000 EUR i utvecklingsstöd av faktabeställarna vid nästa faktamöte i Malmö i oktober.

Du har till den 28 september att skicka in din idé på www.nordvision.org/faktakonkurrance. Kom också ihåg att anmäla ‘vanliga’ faktaprojekt för faktapitchen den 24 oktober. Dagen före pitchen hålls en inspirationsdag för faktaproducenter och samtidigt också en kulturpitch.

Kom ihåg datum
22 sep deadline hotell
28 sep deadline formattävling
1 okt deadline faktaprojekt
4 okt telefonmöte beställare
12 okt anmälan till malmö
19 okt deadline kulturprojekt

Faktaformattävlingen är en fortsättning på de goda erfarenheter de nordiska faktabeställarna har av två tidigare tävlingar där norska bidragen Teenage Boss och Bør de gifte seg? vunnit.

Nu söker beställarna alltså ännu ett faktaformat som kan produceras i alla nordiska land. Mer information om vad faktabeställarna söker finns på www.nordvision.org/faktakonkurranse/ där du också skickar in din idé. Första pris är alltså 27.000 EUR i utvecklingsstöd. De 5-8 bästa förslagen väljs ut till pitch vid faktapitchen i Malmö den 24 oktober.Vanliga faktaprojekt
På faktapitcen i Malmö kan du också pitcha andra projekt antingen för att få utvecklingsmedel eller för att hitta samproducenter, och därmed kunna söka produktionsmedel ur Nordvisionsfonden.

För att få pitcha ska du ha ett godkännande av faktabeställaren i det land/bolag där du verkar. De nordiska faktabeställarna är Riitta Jalonen (YLE), Carin Göthelid (Svenska Yle), Anniken Næss (NRK), Hera Ólafsdóttir (RUV), Mette Heiberg (DR), Peter Nyrén (SVT).  

Kom också ihåg att anmäla ditt deltagande i inspirationsdagen och pitchen till Mikael Skog på NVS. Kom också ihåg att deadline för projekt till pitch är den 1 oktober då de också ska vara inskrivna i projektkalendern. För mer information kontakta Nordvisionssekretariatet. För kulturprojekten är deadline den 19 oktober.l

Praktisk information om hotell och dylikt finns också på programgruppesidan på www.nordvision.org.