Yles vd: Vi vill stärka ljudutbudet på Arenan

Kommersiell radio i Finland har framfört sina synpunkter på Yles ljudinnehåll på webben, och 30 aktörer har gett utlåtanden i en förhandsprövning av Yles ljudutbud.

Yle vd Merja Ylä-Anttila. Foto: Johanna Kannasmaa/Yle.

Tidigare i år ville den kommersiella radion i Finland att Yles ljudutbud på streamingtjänsten Arenan skulle prövas, för att se om det snedvrider konkurrensen på ljudområdet.

Så blev det också, när Yles förvaltningsråd beslutade om en förhandsprövning. Sammanlagt 30 instanser har gett sina utlåtanden i frågan, och de kan läsas på Yle.fi.

Yles vd Merja Ylä-Anttila konstaterar i en kolumn att webbpublicering är det mest effektiva sättet att nå särskilt den unga publiken, där radiolyssnandet gått ner radikalt.

”Yle Arenan, älskad av finländarna, är helt central för att genomföra public service-uppdraget. Ljudinnehåll har hört till Yle Arenans utbud ända från början, dvs. i mer än 15 år. Redan innan det här publicerade Yle ljudinnehåll på webben. Yle har inte haft en exakt avgränsad definition av termen podcast, och vi har använt den för många slags ljudinnehåll som publiceras på webben”, skriver Ylä-Anttila.

Hon skriver också att Yle vill stärka ljudutbudet på Arenan, och att bolaget allt oftare producerar ljudinnehåll med online-publicering som främsta distributionskanal.

”Användningen av audioinnehåll på Yle Arenan ökar ständigt, vilket visar att finländarna behöver en sådan tjänst. Att erbjuda ljudinnehåll på webben är alltså förnuftig resursanvändning, även om radiokanalerna fortfarande har sin plats”, skriver Merja Ylä-Anttila.

Yles förvaltningsråd beslutade den 13 december 2022 att godkänna att Yles ljudinnehåll erbjuds på Arenan:

“Utbudet av Yles ljudinnehåll på webben är en väsentlig del av public service-uppdraget. Konkurrens- och marknadseffekterna av Yles ljudinnehåll är marginella och de kan inte anses vara oproportionerliga i förhållande till det offentliga värde som tjänsterna i fråga ger.”