Yles vd: Oberoende kräver stabil finansiering

Överensstämmer Finlands system för finansieringen av public service med den nya EU-lagstiftningen, frågar sig Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Yles vd Merja Ylä-Anttila. Foto: Johanna Kannasmaa/Yle.

I en text som publicerats på Yles webbsidor konstaterar bolagets vd att EU:s nya förordning om mediefrihet (EMFA) riktar in sig på att säkerställa oberoendet bland medlemsländernas public service-bolag, i en tid då påverkanstendenser visar sig.

”EMFA visar att de finländska beslutsfattarna har varit mycket kloka. Besluten som gäller Yle har genom det parlamentariska arbetssättet skyddats mot förändringar i de politiska maktförhållandena. Oppositionens medverkan i beslutsfattandet säkerställer att Yle inte blir den aktuella regeringens nickedocka”, skriver Merja Ylä-Anttila.

Hon konstaterar vidare att förvaltningsrådet, som övervakar Yles verksamhet, är uppbyggt så att hela Finlands riksdag är representerad.

”Vår modell grundar sig på en väletablerad politisk praxis som våra beslutsfattare framgångsrikt har utvecklat över tid. Därför behöver vi i Finland inte på grund av den nya EU-regleringen förändra strukturerna runt Yle för att säkra oberoendet. Det räcker med att förstärka det vi redan har. Det kan bli nödvändigt att ytterligare förankra etablerade rutiner i vårt regelverk, vilket även kan innebära lagändringar gällande Yle”, skriver Ylä-Anttila.

En parlamentarisk grupp som har i uppdrag att se över Yles uppdrag och finansiering har beviljats tilläggstid för sitt arbete till den sista juni.