Yles etikchef: ”AI en god hjälpreda men en dålig härskare”

Viktigt med transparens gentemot publiken när journalister använder AI för att ta fram innehåll, skriver Timo Huovinen.

Yles etikchef Timo Huovinen. Foto: Yle.

Yles etikchef Timo Huovinen skriver i en kolumn på Yles webbsidor om det alltmer aktuella ämnet AI i journalistiken.

Huovinen konstaterar att det råder ett slags mellanläge i den finländska journalistiken just nu när det gäller användningen av artificiell intelligens. Opinionsnämnden för massmedier har tillsatt ett råd för att uppdatera journalistikens riktlinjer, och samtidigt provar journalister och redaktioner vägen framåt med AI.

Utgångspunkten, skriver Huovinen, borde vara att redaktören alltid ansvarar för innehållet i programmen.

”Journalistiken måste vara på människors ansvar. Varför? Förmågan att resonera etiskt är inte samma sak som förmågan att fatta etiska beslut . Etiska resonemang skiljer sig inte från andra resonemang, men etiskt beslutsfattande kräver förmågan att ha en fri vilja att handla också på annat sätt än vad det moraliska ansvaret skulle kräva. I slutändan besitter en maskin inte en fri vilja, och människor kan inte delegera ut det moraliska beslutsfattandet”, skriver Timo Huovinen.

Han konstaterar att om användandet av AI syns direkt i slutresultatet av det journalistiska arbetet, så lönar det sig att berätta om det här. Huovinen ger Svenska Yles modell som ett gott exempel för hur användarna görs varse om AI-användningen:

”Vi har (delvis) använt oss av AI (artificiell intelligens) för att producera det här innehållet. Svenska Yle ansvarar för att uppgifterna är riktiga och att det som publicerats följer Journalistreglerna. En redaktör går alltid manuellt igenom vårt innehåll innan publicering.”

Huovinens kolumn finns att läsa här, på finska.