Yle testade virtuell influencer – förtroendet föll

Försöket med en virtuell berättare på Instagram förde med sig nya lärdomar och tankar, även om innehållet i sig självt inte lyckades övertyga följarna.

Foto: Yle.

För ungefär ett år sedan föddes tanken hos medarbetarna på ung-redaktionen Yle Kioski: Hur skulle en virtuell influerare kunna förändra det journalistiska berättandet?

Resulatet blev ”Pasilan robogirl” på Yle Kioskis Instagram.

”Tanken var att den här ’robogirl’, som är en virtuell figur, berättar journalistiska historier, som är sanna”, säger den ansvariga producenten Ville Seuri till Yle.

Publiken var inte övertygad: Från Yle berättar man att en del slutade följa kontot på Instagram, och merparten av responsen som kom in var negativ.

En av de viktigaste lärdomarna, berättar Ville Seuri, var att den icke-mänskliga framtoningen i karaktären på något vis även gjorde informationen som förmedlades mindre trovärdig.

Seuri påpekar att det här ämnet borde diskuteras mer allmänt inom journalistiken, då det kan få följder för den upplevda trovärdigheten.

Han menar ändå att det finns exempel på situationer där en virtuellt skapad karaktär kan vara en lösning.

”Om en person av någon anledning inte vill framträda med sitt eget ansikte, så kunde man vid behov skapa en avatar-liknande figur.”