Yle söker nya mätare för jämställdhet

Nyhetsinnehållet mer jämställt än tidigare, men arbetet fortsätter

Foto: Silja Viitala/Yle.

Yle har i åratal mätt andelen kvinnor och män som syns i bolagets nyhets- och aktualitetsinnehåll. År 2021 var andelen kvinnor som intervjuades i nyhets- och aktualitetsinnehållet 44,7 procent. Resultatet är ungefär det samma som året innan.

Det här rapporterar finska Yle i ett pressmeddelande.

När mätningarna inleddes, år 2016, var andelen kvinnor bland de intervjuade cirka 35 procent.

Målet är att fördelningen skulle vara som den är i samhället i stort: ungefär lika många kvinnor som män.

Ansvariga chefredaktören Jouko Jokinen. Foto: Kimmo Räisänen/Yle.

”Brutaljämställdhet? Javisst. Men mätningarna har också förbättrat journalistiken. När vi på redaktionerna tänker ett ögonblick på lämpliga kommentatorer så hittar vi också en märkbart färskare person än den som vi först kom att tänka på – oberoende av kön”, skriver nyhets- och aktualitetsredaktionernas ansvariga chefredaktör Jouko Jokinen.

I år är det meningen att Yle ska leta efter, och testa, även andra mätare.

”Vi vill tänka på jämställdheten i nyhets- och aktualitetsinnehållet på ett brett sätt. Förutom olika kön så eftersträvar vi att innehållet ska visa till exempel människor i olika åldrar, från olika delar av Finland och världen, och vardagen hos människor som lever och tänker på andra sätt”, säger projektledare Kati Puustinen.

Hon konstaterar att det inte är enkelt att hitta dessa nya mätare, men att bolaget vill göra ett försök.

Ur Yles strategi:

Vi lyfter fram människor från hela Finland och i omvärlden som lever och tänker på olika sätt, samt ger deras berättelser bättre synlighet. Vi tar världen närmare genom att gå till källorna. Vi ökar förståelsen mellan människor och ger en röst till dem som på grund av sin ställning annars inte är i offentligheten.