Yle: Så ska AI användas ansvarsfullt i verksamheten

Nya principer för artificiell intelligens har införts i hela bolaget för att trygga en ansvarsfull användning.

Foto: Silja Viitala / Yle.

Lösningarna för att använda artificiell intelligens i Yles verksamhet får inte äventyra bolagets trovärdighet.

Nu har nya principer för AI införts för att trygga att användningen sker för att uppfylla uppdraget och public service-värdena.

Det här skriver Yle, samtidigt som bolaget öppet redovisar för de nya principerna.

“Den artificiella intelligensen omfattar möjligheter som berör kärnan i public service. På Yle utför artificiell intelligens aldrig sitt arbete utan att vi kontinuerligt kontrollerar dess resultat. Principerna återspeglar värdena i Yles public service: pålitlighet, oberoende och människovärde”, säger Yles vd Merja Ylä-Anttila.

Det pågår redan ett intensivt samarbete mellan Yle och forskare, företag och andra partner i Finland för att fortsätta utveckla AI.

”Som en ansvarsfull aktör inom public service kan vi inte ta i bruk artificiell intelligens som utvecklats på annat håll och vars motor vi inte kan komma åt”, säger Merja Ylä-Anttila.