Yle: Resan mot inloggning för alla fortsätter

Under våren kommer det krävas inloggning för att använda nyhetsappen ”Yle” och Yle Arenans tv-appar.

Fotro: Laura Mainiemi/Yle.

Yles mål är att bolagets tjänster i första hand ska användas av inloggade användare. I slutet av förra året infördes obligatorisk inloggning på mobilapparna, och nu går Yle vidare med att förutsätta inloggning för att använda Yle Arenans app på smart-tv samt i Yle-appen, som inte minst erbjuder bolagets nyhetsflöde.

”I nyhetstjänsterna ser vi till att stora nyhetshändelser och de viktigaste nyheterna även i fortsättningen visas för alla, oavsett vilka personliga rekommendationer användaren annars får. Appanvändaren kan också själv välja nyhetsteman som hen särskilt vill följa och prenumerera på pushnotiser för”, säger Kristoffer Söderlund, webbchef vid Svenska Yle, i ett pressmeddelande.

Eftersom det fortsatt går att ta del av Yles innehåll utan inloggning genom en webbläsare, så betyder det också att nyhetsjournalistiken förblir tillgänglig för alla oavsett om de är inloggade eller inte.

”Yle har mycket innehåll som publiken inte hittar. Som public service-bolag är vår uppgift inte bara att producera innehåll, utan också att hjälpa publiken att hitta innehåll som är meningsfullt för dem i våra tjänster. Med rekommendationer baserade på användarens val kan Yle erbjuda innehåll som annars kanske inte skulle hittas”, säger strategidirektör Marit af Björkesten.