Yle: Prövning av Yles ljudinnehåll online

Bolagets förvaltningsråd beslutade om förhandsprövning med hjälp av utomstående experter

Foto: Jussi Nahkuri/Yle.

Yle-lagen, som stipulerar villkoren för bolagets verksamhet, säger att en förhandsprövning ska göras för nya tjänster och funktioner som har betydande inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster, och som är av väsentlig betydelse, varaktighet och omkostnader.

Takorganisationen för kommersiell media i Finland, RadioMedia, ville ha en prövning i vintras, och nu har alltså Yles förvaltningsråd beslutat att en sådan ska genomföras.

RadioMedia tolkar Yle Arenans ljudinnehåll som en ny tjänst. Enligt RadioMedia kan utbudet av Yles audioinnehåll på webben leda till en snedvriden konkurrenssituation på Finlands marknad för ljudinnehåll, skrev Yle i februari.

Utlåtanden kommer att begäras av experter och myndigheter, och av centrala aktörer på området.

Förvaltningsrådet ska behandla förhandsprövningen i slutet av året.