Yle: Manusskrivskola för ungt drama

Upphovsrätten för koncept som utvecklas under skolningen stannar hos deltagarna, medan Yle säkrar förköpsrätten.

Foto från Yles serie för unga, "A strange summer", som pitchats i Nordvision. Foto: Yle.

Yle ordnar en utbildning i manusskrivande för drama riktat till målgruppen 15-29. Projektet riktar sig särskilt till nya författare som är i starten av sin karriär.

Det här skriver Yle om i ett pressmeddelande.

Projektet hör till Lume Lab, som är utvecklingsarmen i avdelningen för kreativt innehåll i bolaget.

Utbildningen omfattar 18 heldagar från september i år till februari nästa år, och målet är att ge nya synvinklar och nya insikter om målgruppen till kreatörer inom drama.

Ämnen som tas upp är till exempel hur uppbyggnaden och dramaturgin har förändrats i det innehåll som den unga publiken tar del av, och hur samarbetet med Yles beställare kan fungera på bästa sätt.

Ansökningsprocessen har börjat, och de sökande förväntas ha utbildning eller tidigare erfarenhet från dramabranschen.