Yle: Fortsatt textinnehåll på webben

Finlands riksdag godkände reviderad Yle-lag

Yles vd Merja Ylä-Anttila. Foto: Yle.

Medieförbundet, en intresseorganisation för den privata mediemarknaden i Finland, lämnade 2017 in en klagan till Europeiska kommissionen, bland annat om huruvida finansieringen av Yles tjänster ska omfatta innehåll i textform.

Finlands riksdag har nu behandlat en reviderad Yle-lag som innehåller en not om textinnehållet.

Det här skriver Yle i ett pressmeddelande.

Yle kan fortsättningsvis publicera innehåll i textform utan begränsningar när det gäller kultur, lärande och snabba nyhetshändelser.

Textinnehållet ska i fortsättningen i huvudsak ha anknytning till innehåll i video- eller ljudformat.

”Lagens krav på att texten ska anknyta till en bild- eller ljudpublikation förverkligas redan nu mycket väl hos oss. I våra digitala tjänster har vi betonat den roll som video, audio och helt nya presentationssätt spelar, och Yle-tjänsten är ett bra exempel på detta”, säger Yles vd Merja Ylä-Anttila, som inte tror att den reviderade lagen kommer att ha någon större inverkan på mängden textinnehåll som Yle publicerar.