Yle är Finlands mest betrodda nyhetskälla

I en undersökning som omfattade svar från 1200 finländare i åldern 15 till 85 placerade sig Yle högst på listan över medier som folk har tillit till.

Foto: Karoliina Simoinen/Yle.

”Yle är de finländska nyhetsmediernas etta.”

Så sammanfattar Yle resultatet av den omfattande undersökning som gjordes i slutet av förra året. Bolaget lät Norstat fråga 1200 finländare om deras inställning till olika nyhetsmedier i landet.

Över hälften av finländarna anser att Yle är det främsta nyhetsmediet i landet. Bland de yngsta som svarat, 15-29-åringarna, ligger dock kvällstidningarna hack i häl, och Yle konstaterar i rapporten att kvällsmediernas position har stärkts avsevärt.

Överlag är finländarnas viktigaste nyhetskällor Yles och tidningen Ilta-Sanomats nättjänster.

Rapporten utser också Yle till Finlands mest betrodda nyhetstjänst. Av finländarna anser 84 procent att Yle är mest tillförlitligt. Det är en procentenhet lägre än året innan. Sex procent anser att Yle inte är trovärdigt, och den andelen har legat stabilt på samma nivå från en undersökning till en annan.

Män i åldern 15 till 29 är de som har lägst tillit till Yle – av dem litar 16 procent inte på bolagets rapportering.

Hela rapporten finns på finska här.