UR: Ny animerad serie på svenskt teckenspråk

”Matteväktarna” är den första serien i sitt slag, helt på svenskt teckenspråk.

I dag, den 14 juni, lanseras UR:s animerade serie ”Matteväktarna” på UR Play.

Speciellt med den här serien är att den är gjord helt på svenskt teckenspråk. Serien riktar sig till barn i skolåldern (årskurs F-4 i Sverige) och ska hjälpa till med barnens förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp.

”För ett barn är det otroligt viktigt att känna samhörighet och att kunna identifiera sig med andra som talar samma språk. Serien innehåller också lite inslag från dövkulturen som många av barnen kommer känna igen. Igenkänning och identifikation är en viktig del i ett barns personliga utveckling”, säger Gabriella Della Morte Pålstam, chef för UR:s teckenspråksredaktion.

”Matteväktarna” dubbas också till svenska så att alla barn kan följa händelserna. Därtill lanserar UR pedagogiskt material för lärarna på UR Play.