SVT:s nya AI-råd inleder arbetet

Bolagets ledning har gett programdirektör Jan Helin i uppdrag att bilda och leda rådet.

Foto: Unsplash / Google DeepMind.

SVT:s råd för AI-relaterade frågor har uppgifterna klara framför sig, skriver SVT.

Rådet ska:

  • Svara på medarbetares frågor och vara rådgivande vid användande av AI på SVT. Det gäller såväl etiska frågor som användandet av AI-verktyg i produktionen.
  • Uttolka SVT:s AI policy och komma med förslag till fördjupningar och revideringar.
  • Omvärldsbevakning och analys av AI utvecklingen.
  • Bereda beslutsunderlag till Företagsledningen i AI frågor av strategisk betydelse för SVT.
  • Stimulera kunskapsutbyte och stödja initiativ till kompetensutveckling gällande AI på SVT:s avdelningar.
  • Utgöra kontaktorgan för SVT i frågor om externt kunskapsutbyte och branschfrågor gällande AI.

    Jan Helin kommenterar att det finns ett behov för SVT att följa AI-utvecklingen extra nära, både för att se på möjligheterna att utnyttja AI, och för att fördjupa kunskapen om problem och risker.