SVT uppfyllde uppdraget under 2021

Granskningsnämnden hade inga betydande invändningar mot hur bolaget genomfört verksamheten

Foto: SVT.

Granskningsnämnden i Sverige gör årligen en bedömning av hur väl public service-bolagen uppfyllt sitt uppdrag i enlighet med sändningstillståndet och medelsvillkoren.

Granskningen visar att SVT under 2021 uppfyllde alla de krav som finns på bolagets verksamhet. Det skriver SVT om.

Public service-uppdraget består i Sverige av ett hundratal olika villkor som ska uppfyllas.

”Att SVT har godkänts på Granskningsnämndens samtliga punkter är ett otroligt gott betyg. De här bedömningarna är en av flera saker som visar på hur SVT klarar uppdraget. Användningen av SVT:s tjänster och förtroendet är andra viktiga delar. Idag använder 86 procent av befolkningen SVT en genomsnittlig vecka och 76 procent har högt förtroende för SVT”, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Hela rapporten från granskningen kan läsas här (pdf).