SVT stärker den grävande journalistiken

Nyrekryteringar och utveckling av berättarformen bland initiativen

Foto: SVT.

SVT har på kort tid rekryterat sex nya grävande journalister till redaktionerna Dokument inifrån och Uppdrag granskning.

Det här skriver Andreas Bedinger, divisionschef på Programdivisionen i SVT, om.

Rekryteringarna, skriver Bedinger, görs för att ”säkra kompetensen i ett tydligt pågående generationsskifte”, och för att ”säkra stadgan och utvecklingen av genren”.

”Som alla genrer behöver också den grävande journalistiken, i korta och långa format, utvecklas. Hitta berättande och publiceringsformer som fungerar för publiken just nu. Vi ska variera oss och göra allt för att undvika att bli förutsägbara eller tråkiga”, skriver Bedinger.