SVT ska sänka kostnaderna med 400 miljoner kronor

Bolagets vd Hanna Stjärne informerade medarbetarna häromdagen. Det kommer sannolikt att bli nödvändigt med indragna tjänster.

Foto: Janne Danielsson/SVT.

Ökade kostnader i tv-branschen, högre pris för säkerhet och beredskap, och en hög inflation. Dessa är huvudorsakerna till att SVT nu behöver spara ännu mer, och sänka sina kostnader med 400 miljoner kronor.

Sparpaketet berör mellan 70 och 80 tjänster i bolaget.

SVT:s höjda kostnader överstiger långt de två procent i uppräkning som bolaget får varje år. Nästa år kommer exempelvis de ökade lönekostnaderna i sig att överstiga uppräkningen med 40 miljoner, konstaterar bolaget.

SVT har redan lyckats spara genom att minska på lokalerna som är i användning. Administration och ledning har också skurits ner för att komma åt kostnader.

Det nya sparpaketet fokuserar inte minst på ökad digitalisering och automatisering, till exempel när det gäller textning av direktsändningar. Färre vikariat ingår också som en del av planen.

”Totalt när vi tittar betyder det att 70 – 80 tjänster försvinner, störst blir besparingarna i Stockholm. Vi har försökt skona nyheter och program. Det kommer vi inte klara nu. Det blir besparing på redaktioner, på redaktionell personal. Vi kommer inte klara det här utan uppsägningar”, säger vd Hanna Stjärne till SVT.