SVT: Simulerade kriser testar Sveriges beredskap

Ny programserie sätter beslutsfattare på prov

Felix Herngren och Camilla Kvartoft leder SVT:s nya serie om samhällskriser. Foto: SVT.

SVT:s nya serie ”Samhällskollaps” beställdes långt innan dagens säkerhetsläge i Europa uppstod, men kriget gör också serien aktuell och relevant på en helt ny nivå.

Det konstaterar SVT:s mediedirektör Jan Helin i en kolumn om den nya satsningen, som har premiär i dag.

Felix Herngren, som programleder tillsammans med Camilla Kvartoft, kom med idén till en serie om hur Sverige fungerar – och är tänkt att fungera – i en allvarlig kris.

Simulerade situationer sätter beslutsfattare på prov.

Bland de sex teman som tas upp finns en hackerattack, en invasion och en fake news-kampanj.

Medverkar gör bland andra tidigare statsministern Carl Bildt, Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski och Charlotta Friborg, ansvarig utgivare på SVT:s riksnyheter.

”När serien var färdiginspelad i månadsskiftet januari/februari utbröt det första angreppskriget i Europa sedan 1939 när Ryssland anföll Ukraina. Frågorna i ’Samhällskollaps’ eskalerade från relevanta till brännande. Känslomässigt tvekade vi i programledningen ett ögonblick om detta skulle gå att sända nu. Efter diskussioner med teamet landade vi i att det inte bara går, det är självklar och viktig public service att publicera”, skriver Jan Helin.