SVT satsar mer krafter på vetenskap

SVT gör en rad satsningar på kunskap och vetenskap utifrån ett stort behov hos publiken av oberoende journalistik och verifierad information, skriver ansvariga beställaren Anna Luuk Priske.

Foto: SVT.

I ett drygt år har arbetet pågått i SVT med att stärka vetenskapsutbudet.

Resultatet börjar nu synas: Flera nya program som tagits fram utifrån publikens behov och intressen. Innehållet rullas ut i år och under tidiga delen av 2025.

Det här skriver fakta- och kulturbeställaren Anna Luuk Priske, som även är en nyckelperson i Nordvisions fakta- och kultursamarbeten just i egenskap av beställare.

Ett exempel är serien ”Edge”, ett vetenskapsinnehåll för den lite yngre publiken som utvecklats tillsammans med målgruppen för att träffa med innehåll som skapar mest möjliga engagemang.

”SVT samlar forskare och experter med spetskompetens och erbjuder publiken forskning i framkant i en rad livesända hearingar, där publiken kan ställa frågor i en interaktiv studio och få svar som bygger på vetenskap. Ämnesvalen är breda och berör många, så som exempelvis hemförlossningar, stress, AI och cancer. Med en serie hearingar lyfter SVT fram den senaste vetenskapen till en bred publik, och kopplar samtidigt ett större grepp kring ämnen som SVT skildrar i nya programserier som vilar på vetenskaplig grund”, skriver Anna Luuk Priske.

Sammantaget vill bolaget synliggöra SVT Vetenskap.

”SVT kraftsamlar alltså nu för att samla publiken med forskning i framkant, och föryngrar vetenskapsutbudet online. Ny kunskap väntar”, skriver Luuk Priske vidare.