SVT i samarbete med universitet om AI

Cheferna för nyhets- och sportdivisionen samverkade med KTH i Stockholm för att lära sig mer om den senaste forskningen.

Michael Österlund, tf nyhets- och sportdirektör tillsammans med Annika Borgenstam, vicerektor för forskning på KTH. Foto: Christina Johannesson/SVT.

Michael Österlund, tillförordnad nyhets- och sportdirektör på SVT, skriver själv om den heldag som divisionens ledning hade på Kungliga tekniska högskolan, med AI som tema.

Det handlar om ett kunskapshöjande samarbete med universitetet, som förhoppningsvis ska få en fortsättning.

”SVT Nyheter använder numera datorprogram för att texta den video som publiceras online och företaget bedriver sedan länge ett utvecklingsarbete kring automatisk textning av livesända lokala nyheter. På sikt kommer vi att använda oss av mer AI-stöd både i det redaktionella arbetet och i våra system. Samtidigt lever vi i ett säkerhetsläge som har förändrats rejält både här hemma och utomlands och det är därför viktigt för oss att vara ständigt uppdaterade på vad som händer även på det området”, skriver Michael Österlund.

Ett ämne som togs upp var det som kallas ”New generation warfare”, där en ovänligt sinnad makt tar till alla medel för att uppnå sina mål.

”Av KTH:s ledande personer på AI-området lärde vi oss att tänka på AI mer som ett verktyg än som en organism och en av föreläsarna konstaterade att ännu så länge kan inte den artificiella intelligensen göra något som en person inte har bett den om”, skriver Österlund vidare.