SVT: Högst förtroende för public service

Befolkningens tillit till bolagen har varit stabilt under lång tid

Förtroende för svenska medier enligt SOM-undersökningen under åren 2010 till 2021.

Det finns ett samband mellan användningen av medier och människors förtroende för desamma. Det visar årets svenska SOM-undersökning, som SVT:s strategichef Kristian Lindquist hänvisar till i sin kolumn på Svt.se.

Undersökningen håller fram SVT som den aktör som ges högst förtroende bland de tillfrågade – 75 procent säger att de har mycket eller ganska stort förtroende till bolaget. För Sveriges Radio är motsvarande siffra 72.

Bara åtta procent säger att de har lågt förtroende för SVT.

”Om man ser till vilka medieformat som människor söker sig till vid tider av kris, står rörlig bild ut. Den rörliga bilden kan på ett unikt sätt ta oss nära och skapa förståelse för komplicerade skeenden”, skriver Kristian Lindquist.

Under pandemin var siffran för stort eller ganska stort förtroende för SVT uppe i 81 procent.

”I 2021 års mätning har förtroendet för SVT bland unga 16–29 år ökat med fem procentenheter från 68 till 73 procent”, konstaterar Lindquist vidare.