Sveriges Radio ska spara uppemot 250 miljoner per år

Trots att ekonomin nu är i balans, så måste bolaget ta till sparåtgärder för att möta kommande utmaningar.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö skriver själv i ett inlägg om det omfattande sparprogram som blev offentliggjort i veckan.

I korthet handlar planen om att reagera på en situation där utgifterna ökar snabbare än intäkterna. Kostnaderna för hyror, löner, säkerhet och utrustning ökar i snabb takt, liksom utgifterna för distribution.

”För att fortsatt ha en budget i balans kommer vi, baserat på det vi vet nu, att genomföra ett besparingsprogram som innebär sänkta kostnader på 200-250 miljoner kronor. Besparingarna kommer att ske över hela företaget, även inom programverksamheten som nu måste sänka kostnaderna med 130-150 miljoner”, skriver Benkö i bloggen om Sveriges Radio.

Hon konstaterar att sparprogrammet kommer att innebära personalminskningar.

”Det är idag för tidigt att säga exakt hur många som kommer att omfattas eller i vilken del av företaget ändringarna kommer att ske men allt tyder på att vi kommer att få genomföra uppsägningar. Vår ambition är att kunna ge alla våra medarbetare tydliga besked så fort som möjligt”, skriver Cilla Benkö.